Сервизно меню
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Сервизно меню

За да отворите сервизното меню, задръжте бутоните Back Lap и Start Stop натиснати едновременно, докато часовникът не влезе в сервизното меню.

service menu Ambit3

Сервизното меню включва следните елементи:

 • Info (Информация):
  • Air pressure (Въздушно налягане): показва текущото абсолютно въздушно налягане и температура.
  • BLE (BLE - Bluetooth с нисък разход на енергия): показва текущата версия на Bluetooth Smart.
  • Version (Версия): показва текущата версия на софтуера и хардуера.
 • Test (Тест):
  • LCD test (LCD тест): позволява да проверите дали LCD дисплеят работи правилно.
 • Action (Действие):
  • Power off (Изключване): позволява да поставите часовника в режим на дълбок сън.
  • GPS reset (Нулиране на GPS): позволява ви да нулирате GPS данните.
  • Clear data (Изчисти данни): изчистване на тестовата калибрация за възстановяване
бележка:

Power off (Изключване) е режим с нисък разход на енергия. Свържете USB кабела (с източник на захранване), за да събудите часовника. Стартира се съветникът за първоначална настройка. Поддържат се всички настройки, освен за час и дата. Просто ги потвърдете от съветника за настройка.

бележка:

Часовникът преминава в режим за пестене на енергия, когато е бил статичен в продължение на 10 минути. Часовникът се активира отново, когато бъде раздвижен.

бележка:

Съдържанието на сервизното меню подлежи на промяна без предизвестие по време на актуализации.

Нулиране на GPS

В случай, че GPS модулът не може да намери сигнал, можете да нулирате GPS данните от сервизното меню.

За да нулирате GPS:

 1. В сервизното меню превъртете до Action (Действие) с Light Lock и отворете с Next.
 2. Натиснете Light Lock, за да превъртите до GPS reset (Нулиране на GPS) и отворете с Next.
 3. Натиснете Start Stop, за да потвърдите нулирането на GPS, или натиснете Light Lock, за да отмените.
бележка:

Нулирането на GPS нулира GPS данните, стойностите за калибрация на компаса и времето за възстановяване. Запазените логове не се премахват.