Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

Индикатори за времето

В допълнение към графиката на барометъра (виж Използване на профил Barometer (Барометър)), Suunto Ambit3 Peak има два индикатора за времето: климатична тенденция и аларма за буря.

Индикаторът за климатичната тенденция се показва като изглед в дисплея за време и ви предоставя бърз начин да видите промените във времето.

weather trend Ambit3 Peak

Индикаторът за климатична тенденция се състои от два реда, които образуват стрелка. Всеки ред преставлява 3-часов период. Промяната в барометричното налягане, по-голяма от 2 hPa (0.59 inHg) в рамките на три часа предизвиква промяна в посоката на стрелката. Например:

weather trend droppingналягането пада силно през последните шест часа
weather trend steady risingналягането е било стабилно, но се повишава силно през последните три часа
weather trend rising droppingналягането се е повишавало силно, но спада силно през последните три часа

Аларма за буря

Значителният спад в барометричното налягане обикновено означава, че идва буря и трябва да потърсите подслон. Докато алармата за буря е активна, Suunto Ambit3 Peak пуска звукова аларма и мигащ символ за буря, ако налягането е паднало с 4 hPa (0.12 inHg) или повече в рамките на 3-часов период.

бележка:

Алармата за буря не работи, ако сте активирали профила “Алтиметър”. Вижте Подходящ профил за заниманието.

За да активирате Storm alarm (Аларма за буря):

  1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Alti-baro) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Натиснете бутона Next, за да изберете Storm alarm (Аларма за буря).
  4. Настройте алармата за буря на On (Вкл) или Off (Изкл) с бутона Start Stop или Light Lock и потвърдете с бутона Next.

Когато прозвучи аларма за буря, натискането на който и да е от бутоните прекратява алармата. Ако не бъде натиснат никой бутон, алармата се повтаря по веднъж на всеки пет минути. Символът за буря остава на дисплея, докато климатичните условия се стабилизират (спадът на налягането се забави).

Генерира се една специална обиколка (наречена “аларма за буря”), когато се появи аларма за буря по време на тренировка.

подшушвам:

Можете също така да активирате или деактивирате алармата за буря от менюто за опции в спортен режим.

Table of Content