Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.5

FusedAlti

FusedAltiTM предоставя отчитане на надморска височина, което е комбинация от GPS и барометрична надморска височина. То намалява до минимум ефекта на временни отклонения и грешки в окончателното отчитане на надморска височина.

бележка:

По подразбиране надморската височина се измерва с FusedAlti по време на тренировки, които използват GPS, и по време на навигация. Когато GPS-ът е изключен, надморската височина се измерва с барометричния сензор.

Ако не искате да използвате FusedAlti за измеране на надморската височина, можете да го деактивирате от менюто с опции.

За деактивиране на FusedAlti:

  1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Alti-baro) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Превъртете до FusedAlti (FusedAlti) с бутона Start Stop и го изберете с бутона Next.
  4. Задайте Off (Изкл.) на FusedAlti с бутона Start Stop или Light Lock и потвърдете с бутона Next.

Когато устройството е в режим time (време), можете да търсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti. Това активира GPS-а за максимум 15 минути.

За да потърсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti:

  1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Alti-baro) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Превъртете до Reference (Референция) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  4. Превъртете до Auto adjust (FusedAlti) с бутона Start Stop и го изберете с бутона Next. GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit3 Peak

бележка:

При добри условия активирането на FusedAlti отнема 4 – 12 минути. През това време Suunto Ambit3 Peak показва барометричната надморска височина, а при нейното отчитане се показва ~, което посочва, че надморската височина може да не е точна.

Table of Content