Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Race Потребителско ръководство

Начало

Стартирането на вашия Suunto Race за първи път е лесно и просто.

  1. Задръжте горния бутон натиснат, за да събудите часовника.
  2. Докоснете екрана, за да стартирате съветника за настройка.

    Съветник за първоначално стартиране S9PP

  3. Изберете език, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете върху езика.

    Избор на език S9PP

  4. Следвайте съветника, за да завършите първоначалните настройки. Плъзнете нагоре или надолу, за да изберете стойности. Докоснете екрана или натиснете короната, за да приемете стойност и преминете към следващата стъпка.

ВНИМАНИЕ:

Използвайте само предоставения кабел за зареждане, когато зареждате вашия Suunto Race.

Table of Content