Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Brukerhåndbok

Forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:

Allergiske reaksjoner eller hudirritasjoner kan oppstå når produktet er i kontakt med huden, selv om våre produkter samsvarer med industristandarder. Om dette skulle skje, slutt å bruke umiddelbart og oppsøk lege.

ADVARSEL:

Forhør deg alltid med en lege før du begynner et treningsprogram. Overanstrengelse kan føre til alvorlige skader.

ADVARSEL:

Kun til fritidsbruk.

ADVARSEL:

Ikke stol helt på GPS-en eller batterilevetiden til produktet. Bruk alltid kart og annet støttemateriell for å ivareta sikkerheten.

FORSIKTIG:

Bruk ikke noen form for løsemidler på produktet, det kan skade overflaten.

FORSIKTIG:

Bruk ikke noen form for insektmiddel på produktet, det kan skade overflaten.

FORSIKTIG:

Kast ikke produktet i restavfallet hjemme, det skal leveres inn som elektronisk avfall for å bevare miljøet.

FORSIKTIG:

Unngå støt- eller fall, produktet kan bli skadet.

MERK:

Hos Suunto bruker vi avanserte sensorer og algoritmer for å generere beregninger som kan hjelpe deg i dine aktiviteter og opplevelser. Vi gjør vårt beste for å være så nøyaktige som mulig. Informasjonen som våre produkter og tjenester samler inn, er ikke hundre prosent presis, og beregningene de genererer, er heller ikke helt presise. Kalorier, puls, plassering, bevegelsesgjenkjenning, skuddeteksjon, fysiske stressindikatorer og andre målinger er ikke alltid hundre prosent nøyaktige. Suuntos produkter og tjenester er beregnet for fritidsbruk, de er ikke ment for medisinske formål av noe slag.

Table of Content