Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Brukerhåndbok

Starte en trening

Før du starter
Starte en trening
Vente på start
Unngå utilsiktet berøring og knappetrykk under trening

Før du starter

Starte en trening

 1. Trykk på den øvre høyre knappen for å åpne Suunto Wear-appen.

suunto-wear-start-top-button

 1. Trykk på aktivitetsknappen under startknappen for å åpne en liste over sportsmoduser.

suunto-wear-app-start-sport-mode

 1. Søk gjennom listen og velg en sportsmodus som du ønsker å bruke. Finn ut mer om sportsmoduser.

suunto-wear-app-start-sport-mode-list

 1. Alternativt: Endre Stedsangivelsens presisjon og displayinnstillingene for den valgte sportsmodusen. Maksimere batterilevetiden under trening

power-saving S7

 1. Når du er klar, trykk på knappen i midten eller sveip til venstre på startknappen for å starte treningen.

suunto-wear-app-start-exercise

For å få mest mulig presise puls- og GPS-data fra starten av, kan du vente til pilikonet (lokalisering) og hjerteikonet (puls) over startknappen blir hvite før du starter treningen.

suunto-wear-app-start-icons

Hvis pulsikonet forblir grått, prøv å flytte klokka på håndleddet, omtrent to fingre bort fra håndleddet. Hvis pilikonet forblir grått, beveg deg til et åpent område utendørs og vent på et bedre GPS-signal.

Vente på start

Hvis du holder deg i startvisningen en stund, for eksempel når du venter på at klokka skal innhente GPS-lokalisering eller gjør deg klar til å starte racet, kan du se at displayet bytter til strømsparemodus. Ikke bekymre deg, du kan fortsatt starte treningen umiddelbart ved å trykke på midtre knapp.

suunto-wear-app-start-ambient

Unngå utilsiktet berøring og knappetrykk under trening

suunto-wear-app-lock

Våte omgivelser, eller for eksempel utstyret du bruker, kan noen ganger utilsiktet forstyrre treningsopptaket. For å unngå utilsiktede berøringer og knappetrykk under trening, kan du låse berøringsskjermen og knappefunksjonene.

MERK:

Utilsiktede effekter, som regndråper eller et vått erme, kan noen ganger tømme batteriet hurtigere enn forventet fordi de vekker displayet gjentatte ganger uten at du legger merke til det.

Låse berøringsskjerm og knappefunksjoner

 1. For å låse skjermen og knappefunksjonene, holder du midtre knapp inne.
 2. For å låse opp holder du midtre knapp inne igjen.

Når skjermen og knappefunksjonene er låst, kan du

 • endre treningsvisningen med midtre knapp
 • gå tilbake til urskiven med på/av-knappen
 • zoome kartet med øvre og nedre høyre knapp

Når skjermen og knappefunksjonene er låst, kan du ikke

 • sette på pause eller avslutte treningen
 • opprette manuelle runder
 • få tilgang til treningsalternativer eller kartalternativer
 • sveipe skjermen eller panorere kartet
 • trykke for å vekke opp skjermen

Table of Content