Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Alarmer, advarsler og varsler

Suunto Vyper Novo har hørbare og visuelle alarmer som varsler deg når viktige grenser eller forhåndsinnstillinger er nådd.

De to hørbare alarmtypene indikerer høy eller lav prioritet:

AlarmtypeLydmønsterVarighet
Høy prioritetAlarm HighPriority2,4 s lyd + 2,4 s pause
Lav prioritetAlarm LowPriority0,8 s lyd + 3,2 s pause

I tillegg finnes det tre hørbare informasjonsvarsler:

InstruksjonspipelydLydmønsterTolkning
StigendeAlarm AscendingStart oppstigning
NedstigningAlarm DescendingStart nedstigning
Nedstigning-oppstigningAlarm DescendingAscendingBytte gass

Suunto Vyper Novo viser informasjon under alarmpauser for å spare batterilevetid.

Høy-prioritetsalarmer:

AlarmForklaring

Høy-prioritetsalarm etterfulgt av «begynn oppstigning»-pip, gjentatt i maksimalt tre minutter

pO2-verdien blinker

PO2-verdi større enn den justerte verdien. Nåværende dybde er for dyp for gassen som brukes. Du må stige opp umiddelbart eller bytte til en gass med lavere O2 %.
Høy-prioritetsalarm etterfulgt av «begynn nedstigning»-pip, gjentatt i maksimalt tre minutter, Er (feil) blinker og en pil peker nedover.Dekompresjonstakdybden er overskredet. Du må umiddelbart gå ned til taket eller lavere.

Høy-prioritetsalarm, gjentatt tre ganger.

SLOW (langsomt) blinker.

Maksimal stigningshastighet på 10 m/min (33 fot/min) overskredet. Senk oppstigningshastigheten.

Lav-prioritetsalarmer:

AlarmtypeAlarmårsak

Lav-prioritetsalarm etterfulgt av «bytt gass»-pip.

Gassblanding (O2 %)-verdien blinker.

Gassbytte anbefales (kun i Nitrox-dykkemodus). Du må bytte til en gass som passer bedre for dekompresjon. ASC TIME (oppstigningstid) er basert på at gassen blir byttet og er derfor kun nøyaktig hvis du har byttet gassen i henhold til beregningen.

Lav-prioritetsalarm etterfulgt av «begynn oppstigning»-pip som lyder to ganger.

ASC TIME (oppstigningstid) blinker og en pil peker oppover.

Et dykk uten dekompresjon blir til et dykk med dekompresjonsstopp. Dybden er under dekompresjonsgulvnivået. Du må gå opp til gulvet eller høyere.

Lav-prioritetsalarm etterfulgt av «begynn nedstigning»-pip.

DEEPSTOP (dypstopp) blinker og en pil peker nedover.

Obligatorisk dypstopp ikke utført. Du må gå ned for å fullføre dypstopp.

Lav-prioritetsalarm etterfulgt av «begynn nedstigning»-pip, gjentatt i tre minutter

En pil peker nedover.

Obligatorisk sikkerhetsstopp ikke utført. Du må gå ned for å fullføre sikkerhetsstoppet.

Lav-prioritetsalarm etterfulgt av to korte pip.

DEEPSTOP (dypstopp) og tidtager vises.

Dypstopp-dybde nådd. Foreta obligatorisk dypstopp som varer så lenge som tidtakeren viser.

Lav-prioritetsalarm, gjentatt to ganger.

Tanktrykkverdi blinker.

Tanktrykket når det angitte alarmtrykket eller det faste alarmtrykket, 50 bar (700 psi). Bekreft alarmen ved å trykke på vilkårlig knapp.

Lav-prioritetsalarm, gjentatt to ganger.

OLF %-verdien blinker hvis pO2-verdien er større enn 0,5 bar.

OLF-verdi på 80 % eller 100 % (kun i Nitrox-dykkemodus). Bekreft alarmen ved å trykke på vilkårlig knapp.

Lav-prioritetsalarm, gjentatt to ganger.

Maksdybdeverdien blinker.

Angitt maksdybde eller maksdybden for enheten overskredet. Bekreft alarmen ved å trykke på vilkårlig knapp.
Lav-prioritetsalarm, gjentatt to ganger; dykketidverdien blinkerAngitt dykketid overskredet. Bekreft alarmen ved å trykke på vilkårlig knapp.
Lav-prioritetsalarm. Maksdybdeverdien blinker.Angitt dybde nådd (kun i Free (Fridykk)-modus). Bekreft alarmen ved å trykke på vilkårlig knapp.

Lav-prioritetsalarm,

Overflatetid-verdien blinker.

Varighet av overflatetid før neste dykk (kun i Free (fridykk)-modus). Bekreft alarmen ved å trykke på vilkårlig knapp.

Visuelle alarmer

Symbol på skjermenIndikasjon
diver attentionAdvarsel – forleng overflateintervall
ErDekompresjonstaket er brutt eller bunntiden er for lang
noflyIkke fly

Table of Content