Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Sikkerhetsstopp og dypstopp

Sikkerhetsstopp er ansett som god dykkepraksis, og er en viktig del av de fleste dykketabellene. Grunnene til å utføre et sikkerhetsstopp inkluderer: reduserer subklinisk trykkfallsyke, reduserer mikrobobler, kontrollerer oppstigning og orienterer før oppstigning til overflaten.

Suunto Vyper Novo viser to forskjellige typer sikkerhetsstopp: anbefalte og obligatoriske.

Med hvert dykk på mer enn 10 meter (30 fot) er det en tre-minutters nedtelling for det anbefalte sikkerhetsstoppet. Dette stoppet tas i området 3–6 m (10–20 fot). Suunto Vyper Novo viser et STOP-ikon og en tre-minutters nedtelling.

recommended safetystop ZoopVyperNovo

MERK:

Når dypstopp er aktivert, er lengden på obligatoriske sikkerhetsstopp angitt i sekunder.

Når oppstigningshastigheten overstiger 10 m (33 fot) pr. minutt i mer enn fem sammenhengende sekunder kan oppbyggingen av mikrobobler være mer enn det som er beregnet for i dekompresjonsmodellen.

I denne situasjonen vil Suunto Vyper Novo legge til et obligatorisk sikkerhetsstopp til dykket. Tiden på dette stoppet avhenger av bruddet på oppstigningshastigheten.

STOP-ikonet vises på skjermen. Når du kommer til dybdesonen mellom 6 m og 3 m (18 fot og 9 fot) vises følgende:

 1. CEILING (TAK) og STOP (STOPP)
 2. Takdybde
 3. Tid på sikkerhetsstopp

deepstop ZoopVyperNovo

Vent ved taket inntil advarselen om det obligatoriske sikkerhetsstoppet forsvinner.

ADVARSEL:

STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

Dypstopp aktiveres når du dykker dypere enn 20 m (65,6 fot).

Hvis dykktidtakeren er på skjermen når Dypstopp aktiveres vil tidtakeren bli erstattet med Dypstopp.

Når Dypstopp er over kan brukeren bytte mellom Dypstopp og tidtakeren ved å trykke lenge på MODE-knappen.

Dypstopp presenteres på samme måte som sikkerhetsstopp. Suunto Vyper Novo varsler deg om at du er i Dypstopp-området ved å vise:

 • CEILING (TAK) øverst
 • DEEPSTOP (Dypstopp) i midterste rad
 • Stoppdybde
 • Nedtellingstidtaker

deepstop ZoopVyperNovo

Dypstopp er på som standard i Air (luft)- og Nitrox (nitrox)-modusene. For å slå av Dypstopp:

 1. Mens i dykkemodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på DOWN for å bla til Deepstop (Dypstopp) og gå inn med Select.
 3. Trykk på UP for å slå på/av.
 4. Trykk på MODE for å avslutte.

Table of Content