Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Samsvar

CE

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DW162 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele teksten til EUs samsvarserklæring på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

EU-standard for dybdemåler

EN13319 er en europeisk standard for dybdemålere. Suunto-dykkecomputere er utformet til å overholde denne standarden.

Personlig verneutstyr i EU

Kombinasjonen av Suunto Vyper Novo og Suunto trådløs tanktrykksender er et personlig verneutstyr under direktiv 89/686/EØF. Det tekniske kontrollorganet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har utført EU-typegodkjennelsen for kombinasjonen nevnt ovenfor og garantert i samsvar med den europeiske standarden EN250:2014. Sertifiseringen gjelder opptil en dybde på 50 m, som definert i EN250:2014.

Table of Content