Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Begrep

BegrepHva det betyr
HøydedykkEt dykk gjort på en høyde mer enn 300 m (1000 fot) over havet.
OppstigningshastighetHastigheten som dykkeren stiger opp mot overflaten.
OppstigningstidMinimumstiden som er nødvendig for å nå overflaten ved et dekompresjonsstoppdykk.
TakVed et dekompresjonsstoppdykk; den grunneste dybden som en dykker kan stige opp til, basert på beregnet inertgassmetning.
CNSToksisitet i sentralnervesystemet. Toksisitet er forårsaket av oksygen. Kan forårsake en rekke nevrologiske symptomer. Den viktigste er en epileptisk-lignende krampe som kan føre til at en dykker drukner.
CNS%Grenseprosent for toksisitet i sentralnervesystemet.
KammerSe «vevgruppe».
DM5Suunto DM5 med Movescount; en programvare for administrering av dykk.
DekompresjonTid brukt på et dekompresjonsstopp, eller -område, før overflaten nås, slik at absorbert nitrogen slipper ut fra vev på naturlig måte.
DekompresjonsområdeVed et dekompresjonsstoppdykk; gulvet og taket på dybdeområdet der en dykker må stoppe en stund under oppstigning.
DCSTrykkfallsyke. Enhver av en rekke sykdommer som enten direkte eller indirekte er forårsaket av dannelse av nitrogenbobler i vev eller kroppsvæsker, som et resultat av dekompresjon som er utilstrekkelig kontrollert.
DykkeserieDykkecomputeren indikerer at noe nitrogenmetning finnes mellom dykk i en gruppe av gjentatte dykk. Dykkecomputeren deaktiveres når nitrogenmetningen når null.
DykketidTid som har gått fra dykkeren stiger ned fra overflaten til han/hun returnerer til overflaten ved endt dykk.
GulvDen dypeste dybden under et dekompresjonsstoppdykk der dekompresjon finner sted.
He%Heliumprosent eller heliumandel i pustegassen.
MODMaksimal operasjonsdybde for en pustegass er den dybden der gassblandingens partialtrykk av oksygen (PO2) overskrider en sikkerhetsgrense.
MultinivådykkEt enkelt eller gjentatte dykk som inkluderer tid brukt på forskjellige dybder, der dekompresjonsgrenser derfor ikke er bestemt utelukkende av den maksimale dybden som nås.
Nitrox (Nx)I sportsdykking; refererer til enhver blanding med høyere andel oksygen enn vanlig luft.
Ingen deko (ingen dekompresjons-stopptid)Ethvert dykk som til enhver tid tillater en direkte og uavbrutt oppstigning til overflaten.
Ingen dek.tidForkortelse for ingen grense for dekompresjonstid.
OCÅpen krets. Scuba som slipper ut all utåndet gass.
OLF%Oksygengrenseandel. Dykkerens gjeldende eksponering for oksygentoksisitet.
O2%Oksygenprosent eller oksygenandel i pustegassen. Vanlig luft har 21 % oksygen.
Partialtrykk av oksygen (O2)Begrenser den maksimale dybden der nitrox-blandingen trygt kan brukes. Maksimalgrensen for partialtrykket for dykking med beriket luft er 1,4 bar (20 psi). Beredskapsgrensen for partialtrykket er 1,6 bar (23 psi). Dykk utover denne grensen risikerer umiddelbar oksygentoksisitet.
Reduced gradient bubble model (RGBM)Moderne algoritme for å spore både oppløst og fri gass i dykkere.
Gjentatte dykkEthvert dykk der begrensningen for dekompresjontid påvirkes av gjenværende nitrogen som er absorbert under tidligere dykk.
Gjenværende nitrogenMengden av ekstra nitrogen som er igjen i en dykker etter ett eller flere dykk.
Apparatdykking (SCUBA)Selvbærende undervanns-pustesystem.
OverflatetidTid som har gått fra en dykker kommer opp til overflaten etter et dykk til nedstigning for det påfølgende dykket begynnes.
VevgruppeTeoretisk konsept som brukes til å modellere kroppsvev for konstruksjon av dekompresjonstabeller eller -beregninger.
TrimixEn pustegassblanding av helium, oksygen og nitrogen.

Table of Content