Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Apnea-tidtaker

Du kan bruke apnea-tidtakeren til intervalltrening når du fridykker. Du kan justere følgende innstillinger:

 • Vent. (Vent.): ventilasjonstid; dette er startvarigheten av pustetiden din. Tiden økes med økningstiden for hvert intervall.
 • Incr (Økn.): økningstid; denne legges til ventilasjonstiden for hvert intervall. For eksempel, hvis ventilasjonstiden din er 01:00 minutt og økningstiden din er 0:30 minutt, vil den første intervallventilasjonen være 01:00, den andre 01:30, den tredje 02:00, og så videre.
 • Repeats (Repetisjoner): antall intervaller

For å justere innstillingene for apnea-tidtakeren:

 1. Mens i tidsmodus, hold UP inne for å gå inn på apnea-tidtakerskjermen.

apnea timer view ZoopVyperNovo

 1. Hold DOWN inne for å angi apnea-tidtakerinnstillinger.
 2. Juster ventilasjonstiden med UP eller DOWN, og bekreft med SELECT.
 3. Juster økningstiden med UP eller DOWN, og bekreft med SELECT.
 4. Juster antall intervaller med UP eller DOWN, og bekreft med SELECT.

Slik bruker du apnea-tidtakeren:

 1. Trykk på SELECT for å starte det første intervallet. Tidtakeren teller ned ventilasjonstiden. Nedtellingen fortsetter opp til -0:30 minutt utover den definerte ventilasjonstiden.
 2. Trykk på SELECT for å starte apnea-syklusen. Du kan starte denne når som helst under ventilasjonsnedtellingen. Apneatiden er ikke definert i klokken. Den er så lang eller kort som du vil.
 3. Trykk på SELECT igjen for å starte den neste ventilasjonssyklusen.
 4. Gjenta til det angitte antallet intervaller er ferdig.
 5. Trykk på MODE for å gå ut av apneatidtakeren.

Du kan nullstille apnea-tidtakeren ved å holde SELECT inne.

Apnea-tidtakeren støtter opptil 20 intervaller, men dette avhenger av ventilasjons- og økningstidene. Den siste ventilasjonssyklusen kan ikke være kortere enn 0:05 sekunder eller lengre enn 20:00 minutter.

ADVARSEL:

Enhver person som utøver noen form for dykking med holding av pusten er i fare for grunt vann blackout (SWB) – et plutselig tap av bevissthet som følge av oksygenmangel.

Table of Content