Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Kalenderklokke

Kalenderklokken er Suunto Vyper Novos standardmodus.

Tid

I tidsinnstillingene kan du stille inn timer, minutter, sekunder og format (12 eller 24-timers).

For å stille inn tiden:

 1. Mens i tidsmodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på UP for å bla til Time (tid) og trykk på SELECT.
 3. Still timer med DOWN eller UP, og bekreft med SELECT.
 4. Repeter for minutter og sekunder. Still inn format med DOWN eller UP, og bekreft med SELECT.
 5. Trykk på MODE for å avslutte

Dato

Dato og ukedag vises i den nederste raden i tidsmodus. Trykk på DOWN for å bytte mellom visninger.

For å stille datoen:

 1. Mens du er i tidsmodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk UP for å bla til Date (dato) og trykk på SELECT.
 3. Still år med DOWN eller UP og godta med SELECT.
 4. Gjenta for måned og dag.
 5. Trykk på MODE for å avslutte.

Enheter

I innstillingsmenyen for enheter velger du om du vil bruke det metriske eller det brittiske systemet.

 1. Mens du er i tidsmodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk UP for å bla til Units (enheter) og trykk på SELECT.
 3. Trykk DOWN for å bytte mellom Metric (metrisk) og Imperial (britisk) og bekreft med SELECT.
 4. Trykk på MODE for å avslutte.

Dual-time

Dobbel tid gjør at du kan holde styr på tiden i en annen tidssone. Dobbel tid vises nederst til venstre på tidsmodusskjermen ved å trykke på DOWN (ned).

For å stille dobbel tid:

 1. Mens du er i tidsmodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk UP for å bla til Dual Time (dobbelt tid) og trykk på SELECT .
 3. Still timer med DOWN eller UP og bekreft med SELECT.
 4. Gjenta for minutter.
 5. Trykk på MODE (modus) for å avslutte.

Vekkerklokke

Suunto Vyper Novo har en daglig alarm som kan stilles til å aktiveres en gang, på hverdager eller hver dag.

Når den daglige alarmen aktiveres, blinker skjermen og alarmen lyder i 60 sekunder. Trykk på vilkårlig knapp for å stoppe alarmen.

For å stille den daglige alarmen:

 1. Mens i tidmodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på UP for å bla til Alarm (Alarm) og trykk Select.
 3. Velg alarmaktivering med DOWN eller UP og bekreft med Select. Alternativene er Off (Av), Once (En gang), Weekdays (Hverdager), eller Every Day (Hver dag).
 4. Still timer med DOWN eller UP, og bekreft med SELECT.
 5. Gjenta for minutter.
 6. Trykk på MODE for å avslutte

Table of Content