Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Kompass

Suunto Vyper Novo inkluderer et digitalt kompass.

Det vippe-kompenserte kompasset gir deg nøyaktige målinger selv om kompasset ikke er horisontalt.

Kompasset kan aktiveres fra enten tid- eller dykkemodus, og viser gjeldende peiling og dybde.

 1. Mens du er i TID- eller DYKKEmodus, hold SELECT inne for å aktivere kompasset.

compass VyperNovo

 1. Trykk på MODE for å avslutte kompassvisningen. Hvis du er under vann, hold SELECT inne for å avslutte.

Mens du er i dykkemodus vil kompassvisningen inkludere tilleggsinformasjon i visningene nederst til venstre og høyre.

 1. Trykk DOWN for å bla gjennom visningene nederst til venstre. (tanktrykk, maks. dybde, tid)
 2. Trykk UP for å bla gjennom visningene nederst til høyre. (dykketid, temperatur, peiling)

compass divemode VyperNovo

Kalibrering av kompasset

Når du først begynner å bruke Suunto Vyper Novo må kompasset kalibreres. Suunto Vyper Novo viser kalibreringsikonet når du går inn på kompasset.

compass calibrate VyperNovo

Kalibrer kompasset ved å rotere enheten langsomt i hånden i store 8-talls sløyfer.

Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.

Hvis kalibreringen mislykkes vil Try Again (prøv igjen) vises. Hvis kalibreringen fortsatt mislykkes må du flytte deg til et annet sted og prøve igjen.

Når du reiser utenlands anbefales det at kompasset kalibreres på det nye stedet før det brukes.

For å starte kalibreringen manuelt:

 1. Mens i kompassvisning, hold DOWN inne.
 2. Trykk på DOWN for å bla til Calibration (kalibrering).
 3. Trykk på SELECT for å starte kalibreringen.

Angi misvisning

Du bør alltid justere kompassmisvisningen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale misvisningen fra en pålitelig kilde, og angi verdien i Suunto Vyper Novo.

 1. Mens du er i kompassvisning, hold DOWN inne.
 2. Trykk DOWN for å bla til Declination (misvisning) og trykk SELECT.
 3. Trykk på DOWN for å bytte til East (øst) eller West (vest) og bekreft med SELECT.
 4. Still Declination Degrees (misvisningsgrader) med DOWN eller UP.
 5. Trykk på MODE for å lagre og avslutte.

Stilling av tidsavbrudd for kompasset

Du kan definere hvor lenge kompasset skal være på etter at du har aktivert det. Tilbakestill tidsavbruddet ved å trykke på enhver knapp mens du bruker kompasset.

Etter et tidsavbrudd vil Suunto Vyper Novo gå tilbake til tid- eller dykkemodus.

For å stille tidsavbruddet:

 1. Mens i kompassvisning, hold DOWN inne.
 2. Trykk på DOWN for å bla til Timeout (tidsavbrudd) og trykk på SELECT.
 3. Juster tidsavbruddtiden med DOWN eller UP.
 4. Trykk på MODE for å avslutte

Stilling av peilinglås

En peiling er vinkelen mellom nord og ditt mål. Enkelt sagt så er det den retningen du ønsker å bevege deg i. Din kurs er den faktiske retningen du beveger deg i.

Standard peiling er nord.

Du kan stille en peilinglås for å hjelpe deg å orientere under vann, og sørge for at du opprettholder den samme reiseretningen. For eksempel kan du stille en peilinglås for retningen til et rev før du forlater båten.

Den siste låste peilingen er lagret og tilgjengelig neste gang kompasset aktiveres. I Dive (dykke)–modus blir de låste peilingene også lagret i loggen. For å låse en peiling:

 1. Med kompasset aktivt, hold klokken foran deg og snu deg mot målet ditt.
 2. Trykk på SELECT for å låse den gjeldende graden som vises på klokken som peilingen din.
 3. Trykk på SELECT for å fjerne låsen.

compass bearinglock VyperNovo

Hvis peilingen din beveger seg utenfor kompasskjermen vil piler til høyre eller venstre vise retning.

Suunto Vyper Novo gir hjelp til å navigere firkantede og trekantede mønstre, så vel som å navigere en returkurs med følgende symboler.

SymbolForklaring
bearing1Du beveger deg i retning av den låste peilingen.
bearing2Du er 90 (eller 270) grader fra den låste peilingen.
bearing3Du er 180 grader fra den låste peilingen.
bearing4Du er 120 (eller 240) grader fra den låste peilingen.

Table of Content