Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Ekran dotykowy i przyciski

Zegarek Suunto Vertical wyposażony jest w ekran dotykowy oraz trzy przyciski, których można używać do nawigacji po ekranach i funkcjach.

Przeciąganie palcem i dotykanie

 • Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby poruszać się po ekranach i menu
 • Przeciągaj palcem w prawo i lewo, aby poruszać się do tyłu i do przodu na ekranach
 • Przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlać dodatkowe ekrany i szczegóły
 • Dotykaj, aby wybierać pozycje
 • Dotykaj ekranu, aby wyświetlać alternatywne informacje

Górny przycisk

 • Naciskaj, aby przechodzić w górę w widokach i menu
 • Naciśnij długo z poziomu tarczy zegarka, aby otworzyć zdefiniowany skrót

Środkowy przycisk

 • Naciskaj, aby wybierać pozycje
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby cofnąć się w menu ustawień
 • Naciśnij z poziomu tarczy zegarka, aby otworzyć przypięty widżet
 • Naciśnij długo z poziomu tarczy zegarka, aby otworzyć menu ustawień

Dolny przycisk

 • Naciskaj, aby przechodzić w dół w widokach i menu
 • Naciśnij długo z poziomu tarczy zegarka, aby wejść do panelu kontrolnego

Podczas nagrywania ćwiczenia:

Górny przycisk

 • Naciśnij, aby wstrzymać aktywność (w celu uzyskania dostępu do opcji ćwiczenia)
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić aktywność

Środkowy przycisk

 • Naciśnij, aby zmienić ekran
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu z opcjami kontekstowymi

Dolny przycisk

 • Naciśnij, aby oznaczyć okrążenie
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować i odblokować przyciski

Spis treści