Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Nawigacja podczas ćwiczeń

Możesz nawigować na trasie lub do punktu POI, rejestrując ćwiczenie.

Tryb sportowy, którego używasz, musi mieć włączoną funkcję GPS, aby zapewnić dostęp do opcji nawigacji. Jeśli w trybie sportowym wybrano opcję dokładności danych GPS jako OK lub Dobra, po wybraniu trasy lub punktu POI dokładność GPS zostaje zmieniona na opcję Najlepsza.

Aby nawigować podczas ćwiczenia:

 1. Utwórz trasę lub punkt POI w aplikacji Suunto i zsynchronizuj zegarek (jeśli nie został jeszcze zsynchronizowany).
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z systemu GPS.
 3. Przewiń ekran w dół i wybierz pozycję Nawigacja.
 4. Przeciągaj palcem w górę i dół lub naciskaj górny i dolny przycisk, aby wybrać opcję nawigacji, a następnie naciśnij środkowy przycisk.
 5. Wybierz trasę lub punkt POI, do którego chcesz nawigować, po czym naciśnij środkowy przycisk. Następnie naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.
 6. Przewin ekran w górę do widoku początkowego i rozpocznij rejestrację w zwykły sposób.

Podczas ćwiczenia przeciągnij palcem w prawo lub naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do ekranu nawigacji, na którym zostanie wyświetlona trasa lub wybrany punkt POI. W celu uzyskania dalszych informacji o ekranie nawigacji zobacz Nawigowanie do punktu POI i Trasy.

Gdy wyświetlany jest ten ekran, możesz przeciągnąć palcem w górę lub nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić opcje nawigacji. Za pomocą opcji nawigacji można na przykład wybrać inną trasę lub punkt POI, sprawdzić współrzędne bieżącej lokalizacji, a także zakończyć nawigację poprzez wybranie opcji Szlak powrotny.

Znajdowanie punktu wyjściowego

Gdy używasz systemu GPS podczas rejestrowania aktywności, zegarek Suunto Vertical automatycznie zapisuje punkt początkowy ćwiczenia. Dzięki funkcji Znajdź punkt wyjściowy zegarek Suunto Vertical może poprowadzić użytkownika bezpośrednio do punktu początkowego.

Aby włączyć Znajdź punkt wyjściowy:

 1. Rozpocznij ćwiczenie z nawigacją GPS.
 2. Przeciągnij palcem w lewo lub naciskaj środkowy przycisk, aż wyświetli się ekran nawigacji.
 3. Naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia menu skrótów.
 4. Przewiń Znajdź punkt wyjściowy i dotknij ekranu lub naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać.

Wskazówki nawigacji są wyświetlane na ekranie nawigacji.

FindBack Display S9PP

Zadana trasa

W otoczeniu miejskim funkcja GPS może mieć problem z dokładnym śledzeniem pozycji. Jeśli wybierzesz jedną ze wstępnie ustawionych tras i będziesz nią podążać, funkcja GPS zegarka będzie jedynie lokalizować Twoje położenie na tej trasie, nie tworząc własnej ścieżki. Zarejestrowana trasa będzie identyczna z wstępnie wybraną.

Snap to Route S9PP

Aby używać funkcji Zadana trasa podczas ćwiczeń:

 1. Utwórz trasę w aplikacji Suunto i zsynchronizuj zegarek (jeśli nie został jeszcze zsynchronizowany).
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z systemu GPS.
 3. Przewiń ekran w dół i wybierz pozycję Nawigacja.
 4. Wybierz pozycję Zadana trasa i naciśnij środkowy przycisk.
 5. Wybierz trasę, z której chcesz korzystać, a następnie naciśnij środkowy przycisk.

Rozpocznij ćwiczenie w normalny sposób i podążaj wybraną trasą.

Spis treści