Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Trasy

Zegarka Suunto Vertical możesz używać do nawigowania po trasie. Zaplanuj trasę w aplikacji Suunto i prześlij ją do zegarka podczas następnej synchronizacji.

Aby nawigować po trasie:

 1. Gdy widoczna jest tarcza zegarka, przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk i wybierz pozycję Mapa.

  Map Menu Item

 2. Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu mapy lub naciśnij dolny przycisk.

 3. Przewiń do pozycji Trasy i naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia listy tras.

 4. Przewiń do trasy, do której chcesz nawigować, a następnie naciśnij środkowy przycisk.

  Routes list S9PP

 5. Wybierz trasę, naciskając górny przycisk.

 6. Wybierz pozycję Rozpocznij ćwiczenia, jeśli chcesz korzystać z trasy do ćwiczeń, lub wybierz pozycję Tylko nawiguj, aby tylko nawigować po trasie.

  Routes Exercise S9PP

  UWAGA:

  Jeśli trasa ma służyć tylko do nawigacji, żadne dane nie zostaną zapisane ani zarejestrowane w aplikacji Suunto.

 7. W dowolnym momencie naciśnij dolny przycisk i wybierz opcję Zakończ nawigację, aby zatrzymać nawigację.

Jeśli mapy offline są wyłączone, wyświetlana jest tylko trasa. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcje powiększania i pomniejszania. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą przycisku górnego i dolnego.

Route zoom S9PP

Na ekranie nawigacji po trasie można przeciągnąć palcem w górę od dołu ekranu lub nacisnąć dolny przycisk, aby otworzyć listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak zapisywanie bieżącej lokalizacji lub wybieranie innej trasy do nawigacji.

Wszystkie tryby sportowe z GPS są również wyposażone w opcję wyboru trasy. Zobacz Nawigacja podczas ćwiczeń.

Wskazówki dotyczące nawigacji

Podczas nawigacji na trasie zegarek pomaga w pozostaniu na odpowiedniej ścieżce poprzez wyświetlanie powiadomień w trakcie poruszania się po trasie.

Na przykład jeśli oddalisz się o więcej niż 100 m od trasy, zegarek powiadomi o zejściu ze ścieżki, a także poinformuje Cię, gdy powrócisz na trasę.

Po osiągnięciu punktu orientacyjnego lub punktu POI na trasie zostaje wyświetlony komunikat informacyjny przedstawiający odległość i szacowany czas na trasie (ETE) do następnego punktu orientacyjnego lub punktu POI.

UWAGA:

W przypadku nawigowania na trasie, która przecina się jak cyfra 8, gdy na skrzyżowaniu skręcisz w niewłaściwą stronę, zegarek przyjmie, że celowo poruszasz się w innym kierunku na trasie. Zegarek wskaże następny punkt orientacyjny na podstawie bieżącego nowego kierunku. Dlatego zwracaj uwagę na szlak powrotny, aby poruszać się w odpowiednią stronę, gdy trasa jest skomplikowana.

Nawigacja szczegółowa

Podczas tworzenia tras w aplikacji Suunto można aktywować szczegółowe instrukcje nawigacji. Po przeniesieniu trasy na zegarek i użyciu jej do nawigacji zegarek podaje szczegółowe instrukcje z ostrzeżeniem dźwiękowym oraz informacją, w którą stronę skręcić.

Spis treści