Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Blokada przycisków i ekranu

Podczas rejestrowania ćwiczenia można zablokować przyciski, naciskając i przytrzymując dolny przycisk, a następnie wybierając opcję Blokada. Po zablokowaniu nie można wykonywać żadnych czynności wymagających naciskania przycisków (takich jak tworzenie okrążeń, wstrzymywanie i kończenie ćwiczenia itp.), ale można przewijać widoki ekranu i włączać podświetlenie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku, gdy podświetlenie jest w trybie automatycznym.

Aby odblokować wszystkie funkcje, ponownie naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk.

Gdy nie nagrywasz ćwiczenia, ekran blokuje się i przyciemnia po minucie braku aktywności. Aby aktywować ekran, naciśnij dowolny przycisk.

Ekran przechodzi do trybu uśpienia (wygaszenia) po okresie nieaktywności. Każdy ruch powoduje ponowne włączenie ekranu.

Spis treści