Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Alarmy

W menu Alarmy zegarka, w sekcji Ustawienia, można ustawić różnego rodzaju alarmy adaptacyjne.

Można ustawić alarm wschodu i zachodu słońca oraz alarm burzowy.

Alarmy wschodu i zachodu słońca

Alarmy wschodu/zachodu słońca na zegarku Suunto Vertical to alarmy adaptacyjne zależne od lokalizacji. Zamiast ustawiania stałego czasu można ustawić alarm z określonym wyprzedzeniem względem faktycznego wschodu lub zachodu słońca.

Godziny wschodu i zachodu słońca są określane za pomocą odbiornika GPS, dlatego zegarek polega na danych GPS z ostatniego użycia odbiornika GPS.

Aby ustawić alarmy wschodu/zachodu słońca:

  1. Długo naciśnij środkowy przycisk z poziomu tarczy zegarka i przewiń w dół, wybierając Alarmy.
  2. Przewiń ekran do alarmu, który chcesz ustawić, a następnie wybierz go poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

    SunriseSunset alarm toggle S9PP

  3. Ustaw żądaną liczbę godzin i minut przed wschodem/zachodem słońca, przewijając w górę/w dół za pomocą górnego i dolnego przycisku, a następnie potwierdzając za pomocą środkowego przycisku.

    Time before sunset sunrise S9PP

  4. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zamknąć.
PORADA:

Dostępna jest także tarcza zegarka pokazująca godziny wschodu i zachodu słońca.

UWAGA:

Godziny wschodu i zachodu słońca oraz alarmy wymagają ustalenia pozycji GPS. Godziny są puste aż do uzyskania danych GPS.

Alarm burzowy

Znaczący spadek ciśnienia barometrycznego zazwyczaj oznacza bliskość burzy i konieczność znalezienia schronienia. Kiedy alarm burzowy jest aktywny, zegarek Suunto Vertical emituje alarm dźwiękowy i wyświetla symbol alarmu burzowego, jeśli ciśnienie spadnie o 4 hPa (0,12 inHg) lub więcej w okresie 3 godzin.

Aby uruchomić alarm burzowy:

  1. Długo naciśnij środkowy przycisk z poziomu tarczy zegarka i przewiń do pozycji Alarmy, a następnie wybierz ją, naciskając środkowy przycisk.
  2. Przewiń ekran do pozycji Alarm burzowy i włącz/wyłącz ją, naciskając środkowy przycisk.

Gdy włączy się sygnał dźwiękowy alarmu burzowego, wyłączysz go, naciskając dowolny przycisk. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, powiadomienie o alarmie jest widoczne przez minutę. Symbol alarmu burzowego pozostaje na wyświetlaczu aż do ustabilizowania warunków pogodowych (spowolnienie spadku ciśnienia).

Storm alarm active S9PP

Spis treści