Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Godzina i data

Godzinę i datę ustawia się podczas pierwszego uruchomienia zegarka. Później zegarek wykorzystuje czas GPS do korygowania odchyleń.

Po sparowaniu z aplikacją Suunto zegarek będzie aktualizował godzinę, datę, strefę czasową i czas letni/zimowy z urządzeń mobilnych.
W obszarze Ustawienia wybierz opcje Ogólne » Godzina/data i dotknij opcji Automatyczna aktualizacja godziny, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Możesz ręcznie dostosować godzinę i datę za pomocą ustawień w obszarze Ogólne » Godzina/data, w którym możesz również zmienić format godziny i daty.

Oprócz czasu głównego możesz także użyć podwójnego czasu, aby śledzić czas w różnych miejscach, na przykład gdy podróżujesz. W obszarze Ogólne » Godzina/data dotknij pozycji 2 strefy czas., aby ustawić strefę czasową poprzez wybór lokalizacji.

Budzik

Twój zegarek jest wyposażony w budzik, który może się uruchamiać jednokrotnie lub wielokrotnie w określone dni. Włącz alarm za pomocą ustawień w części Budzik.

Oprócz standardowych stałych alarmów dostępny jest także adaptacyjny typ alarmu, zależny od danych dotyczących wschodu i zachodu słońca. Zobacz Alarmy wschodu i zachodu słońca.

Aby ustawić stałą godzinę alarmu:

 1. Długo naciśnij dolny przycisk z poziomu tarczy zegarka, aby przejść do Panel kontrolny.
 2. Wybierz Budzik.
 3. Wybierz Nowy alarm.
 4. Najpierw wybierz, jak często alarm ma się włączać. Dostępne opcje to:

  Raz: alarm włączy się raz w ciągu najbliższej doby o ustalonej godzinie

  Dni robocze: alarm będzie włączać się o tej samej godzinie od poniedziałku do piątku

  Codziennie: alarm będzie włączać się o tej samej godzinie codziennie

  alarms Phoenix step2

 5. Ustaw godzinę i minuty, a następnie wyjdź z ustawień.

  alarms Phoenix step1

Gdy alarm się włączy, możesz go wyłączyć lub wybrać opcję drzemki. Czas drzemki to 10 minut i można ją powtarzać do 10 razy.

Alarm dismiss snooze S9PP

Jeśli pozostawisz włączony alarm, po 30 sekundach automatycznie przejdzie on do trybu drzemki.

Spis treści