Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Nawigacja według namiaru

Nawigacja według namiaru jest funkcją, której można używać w terenie do podążania ścieżką prowadzącą do punktu, który widzimy lub który znaleźliśmy na mapie. Można używać jej jako samodzielnego kompasu lub razem z drukowaną mapą.

Jeśli ustawisz docelową odległość i wysokość podczas ustawiania kierunku, możesz użyć zegarka do nawigowania do docelowej lokalizacji.

Bearing Navigation S9PP

Aby użyć funkcji nawigacji według namiaru do nawigowania podczas ćwiczeń (wyłącznie do aktywności w terenie):

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk i wybierz opcję Nawigacja.
 2. Wybierz pozycję Namiar.
 3. Jeśli zajdzie potrzeba, skalibruj kompas, wykonując instrukcje wyświetlone na ekranie.
 4. Ustaw niebieską strzałkę na ekranie, kierując ją na docelową lokalizację, i przyciśnij środkowy przycisk.
 5. Jeśli nie znasz odległości do ani wysokości lokalizacji, wybierz pozycję Nie.
 6. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić ustawiony azymut.
 7. Jeśli znasz odległość do i wysokość lokalizacji, wybierz pozycję Tak.
 8. Wprowadź odległość i wysokość do lokalizacji.
 9. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić ustawiony azymut.

Aby użyć nawigacji według namiaru, kiedy nie trenujesz:

 1. Przejdź do funkcji Mapa, przeciągając palcem w górę lub naciskając dolny przycisk na tarczy zegarka.
 2. Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu mapy lub naciśnij dolny przycisk.
 3. Wybierz pozycję Nawigacja według namiaru.
 4. Jeśli zajdzie potrzeba, skalibruj kompas, wykonując instrukcje wyświetlone na ekranie.
 5. Ustaw niebieską strzałkę na ekranie, kierując ją na docelową lokalizację, i przyciśnij środkowy przycisk.
 6. Jeśli nie znasz odległości do ani wysokości lokalizacji, wybierz pozycję Nie i idź w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę, aby dojść do celu.
 7. Jeśli znasz odległość do i wysokość lokalizacji, wybierz pozycję Tak.
 8. Wprowadź odległość i wysokość do lokalizacji i idź w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę, aby dojść do celu. Na ekranie będzie również wyświetlana odległość i wysokość, którą masz jeszcze do pokonania, aby dotrzeć do celu.
 9. Ustaw nowy azymut, przeciągając palcem w górę lub naciskając dolny przycisk.
 10. Aby zakończyć nawigowanie, naciśnij górny przycisk.

Spis treści