Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vertical Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania dodają ważne ulepszenia i nowe funkcje do zegarka. Suunto Vertical aktualizuje się automatycznie, o ile jest połączony z aplikacją Suunto.

Gdy aktualizacja staje się dostępna, a zegarek jest połączony z aplikacją Suunto, aktualizacja oprogramowania zostanie pobrana automatycznie. Status pobierania aktualizacji można wyświetlić w aplikacji Suunto.

Po pobraniu aktualizacji na zegarek nastąpi jej instalacja w nocy, o ile poziom baterii będzie wynosić co najmniej 20% i nie będzie rejestrowany w tym czasie żaden trening.

Aby zainstalować aktualizację ręcznie (przed rozpoczęciem automatycznej instalacji w nocy), przejdź do Ustawienia > Ogólne i wybierz Aktualizacja oprogramowania.

UWAGA:

Po zakończeniu aktualizacji, w aplikacji Suunto udostępnione zostaną informacje o wersji.

Spis treści