Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Bakgrundsljus

Aktivera bakgrundsbelysningen när du dyker genom att trycka på MODE.

Annars håller du MODE intryckt tills bakgrundsbelysningen tänds.

Du kan definiera hur länge bakgrundsljuset förblir påslaget när du aktiverar det eller stänga av det helt och hållet.

Så här ställer du in bakgrundsbelysningens varaktighet:

  1. I tidsläget håller du DOWN nedtryckt.
  2. Tryck på DOWN för att skrolla till Backlight (Bakgrundsbelysning) och tryck på SELECT.
  3. Ställ i varaktighet eller stäng av med DOWN eller UP.
  4. Tryck på MODE för att spara och och återgå till inställningar.
OBS:

När bakgrundsbelysningen är avstängd tänds den inte om ett larm ljuder.

Innehållsförteckning