Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Aktivering och förkontroller

Om inte dykläge slagits av, aktiveras dykläge automatiskt vid dyk djupare än 1,2 m (4 ft). Men du ska byta till dykläge innan du dyker för att kontrollera batteriets tillstånd, displayen och så vidare.

Varje gång du Suunto D4f öpnnar dyklägen utförs en rad automatiska kontroller. Alla grafiska displayelement slås på och bakgrundbelysning och pip aktiveras. Sedan kontrolleras batterinivån.

activation prechecks D4f

Innan du ger dig av på ett dyk, rekommenderas starkt att du växlar till dykläge för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Efter de automatiska kontrollerna öppnar Suunto D4f ytläge. Vid det laget ska du utföra dina manuella kontroller innan du går i vattnet.

Säkerställ att

  1. Suunto D4f är i rätt läge och tillhandahåller kompletta skärmar.
  2. enhetssystemet är korrekt
  3. korrekt temperatur och djup visas
  4. larmet piper.

Innehållsförteckning