Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Samplingshastighet

Samplingshastigheten kontrollerar hur ofta information från dyket sparas i den aktiva loggen. Samplingshastigheten är som standard 2 sekunder.

Så här ändrar du samplingshastigheten:

  1. I dykläge håller du DOWN nedtryckt.
  2. Tryck på UP för att skrolla till Sample Rate (Samplingshastighet) och tryck sedan på SELECT..
  3. Tryck på DOWN eller på UP för att ändra hastigheten och bekräfta sedan med SELECT.
  4. Tryck på MODE (LÄGE) för att avsluta.

Alternativen för samplingshastighet är följande: 1, 2 och 5 sekunder.

Innehållsförteckning