Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Dyktidslarm

Dyktidslarmet kan aktiveras och användas i flera syften för att ge dig bättre dyksäkerhet. Det är helt enkelt en nedräkningstimer i minuter.

Så här ställer du in dyktidslarmet:

  1. I relevant dykläge håller du DOWN nedtryckt.
  2. Tryck på DOWN eller UP för att skrolla till Alarm Time (Larmtid).
  3. Tryck på UP för att slå på larmet och tryck sedan på SELECT för att bekräfta.
  4. Justera varaktigheten med UP eller DOWN och acceptera sedan med SELECT.
  5. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning