Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Vattentäthet

Suunto D4f är vattentät till 100 meter (328 ft) i enlighet med standarden ISO 6425 för dykklockor.

För att bibehålla vattentätheten rekommenderas det att:

  • aldrig använda enheten för annat än vad den är avsedd för
  • kontakta ett auktoriserat Suunto-servicecenter, en återförsäljare eller en distributör för att utföra eventuella reparationer
  • hålla enheten ren från smuts och sand
  • aldrig försöka öppna boetten själv
  • undvika att utsätta enheten för hastigt skiftande luft- och vattentemperaturer
  • alltid rengöra enheten med sötvatten om den har utsatts för saltvatten
  • aldrig tappa enheten eller utsätta den för stötar

Innehållsförteckning