Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Inställning

För att få ut så mycket som möjligt av din Suunto D4f ska du ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen och bekanta dig med lägen och inställningar. Säkerställ att du till 100% har den inställd enligt dina önskemål innan du går i vattnet.

Så här kommer du igång:

  1. Aktivera enheten genom att hålla valfri knapp nedtryckt tills displayen slås på.
  2. Håll DOWN nedtryckt för att öppna General Settings (Allmänna inställningar).
  3. Inställning av tid. Se Tid.
  4. Inställning av datum. Se Datum.
  5. Inställning av enheter. Se Enheter.
  6. Tryck påMODE för att avsluta inställningarna.

Standarddykläge är Free (Fridykning). Mer information om dyklägen finns i Dyklägen.

Innehållsförteckning