Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Dykhistorik

Suunto D4f har en detaljerad loggbok och dykhistorik i minnesläget.

Loggboken innehåller en sofistikerad dykprofil för varje registrerat dyk. Tiden emellan varje datapunkt som sparas i loggen baseras på den konfigurerbara samplingshastigheten (se Samplingshastighet).

Dykhistoriken är en sammanfattning av alla registrerade dyk.

Så här får du åtkomst till dykhistorik:

 1. Tryck på MODE tills MEM (Minne) visas.
 2. Växla mellan History (Historik) och Logbook (Loggbok) med DOWN eller UP..
 3. När du granskar historiken eller loggboken kan du trycka på MODE för att gå tillbaka och välja den andra. Tryck på MODE en andra gång för att avsluta.

Historik

När du öppnat vyn över dykhistoriken kan du växla mellan Scuba History (Dykhistorik) och Free Dive History (Fridykningshistorik) med DOWN och UP.

Dykhistorik visar en sammanfattning av följande:

 • Dyktimmar (om ett dyk varar längre än 10 minuter)
 • Totalt antal dyk
 • Maxdjup

Historiken över dyk registrerar högst 999 dyk och 999 dyktimmar. När dessa gränser nåtts återställs räknarna till noll.

Historiken över fridyk visar följande:

 • de djupaste och längsta dyken av alla fridyk
 • den ackumulerade dyktiden i timmar och minuter
 • det totala antalet dyk

Historiken över fridyk registrerar högst 999 dyk och 99 dyktimmar och 59 minuter. När dessa gränser nåtts återställs räknarna till noll.

Loggbok

Så här kommer du åt loggboken:

 1. Tryck på MODE tre gånger tills du kommer till läget MEM (Minne).
 2. Tryck på UP för att välja Logbook (Loggbok).
 3. Tryck på DOWN eller UP för att skrolla till den logg du vill titta på och tryck sedan på SELECT.
 4. Tryck på SELECT för att skrolla genom sidorna.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Varje logg har tre sidor:

 1. Sammanfattning
 2. maxdjup
 3. dykdatum
 4. typ av dyk (anges med första bokstaven i dykläget, F (F) för Free (Fridykning) och G (G) för Gauge (Mätare/Gauge) om dyket överskrider 10 minuter)
 5. tid för dykstart
 6. dyknummer – från äldsta till nyaste
 7. total dyktid (i minuter)
 8. Yttid
 9. maxdjup
 10. yttid efter föregående dyk
 11. genomsnittligt dyk
 12. Dykprofil
 13. Diagram över dykprofil
 14. vattentemperatur
 15. djup-/tidsprofil över dyket

Tryck på UP för att gå igenom diagrammet över dykprofilen eller håll UP nedtryckt för att skrolla automatiskt.

Grafen för dykprofilen visar dykinformation punkt för punkt.

Texten End of Logs (slut på loggar) visas mellan det äldsta och det senaste dyket.

Loggbokens kapacitet beror på samplingshastigheten. Med standardinställningen (2 sekunder) är kapaciteten omkring 3,5 timmar.

Om minnet är fullt när nya dyk läggs till raderas de äldsta dyken.

Innehållet i minnet finns kvar när batteri byts ut (förutsatt att batteribytet skett enligt instruktionerna).

Dyknumrering

Upprepade dyk samma dag räknas som delar av samma dykserie.

Inom varje serie ges dyken nummer. Det första dyket i serien är DIVE 1 (DYK 1), det andra DIVE 2 (DYK 2) och så vidare.

Innehållsförteckning