Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Dyklägen

Suunto D4f har följande dyklägen:

 • Free (Fridykning): för fridykning
 • Av (Av): stänger av dykläget helt. Dykdatorn slår inte automatiskt på dykläget när den sänks ned i vatten och dykplaneringsläget är dolt

Som standard är läget Free (Fridykning) aktiverat när du öppnar dykläget. Du kan ändra vilket läge som är aktiverat eller stänga av dykläge under de allmänna inställningarna.

TIPS:

Dykläget kan avaktiveras under perioder då du inte behöver en dykdator.

Så här ändrar du dyklägen:

 1. Håll DOWN nedtryckt i tidsläge.
 2. Tryck på SELECT för att öppna Dive Mode (Dykläge).
 3. Ändra till önskat läge med UP eller DOWN och bekräfta sedan med SELECT.
 4. Tryck på MODE för att avsluta.

Varje dykläge har sina egna inställningar som du måste justera när du befinner dig i läget ifråga.

Så här ändrar du inställningarna för dykläge:

 1. I läget i fråga håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på DOWN eller UP för att skrolla igenom inställningarna.
 3. Tryck på SELECT för att ange en inställning.
 4. Justera inställningen med DOWN eller Up och bekräfta med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Fridykningsläge

Med läget Free (Fridykning) kan Suunto D4f användas som fridykningsinstrument. Dyktiden anges i minuter och sekunder mitt på displayen.

Fridyket börjar på 1,2 m (4 ft) och slutar när djupet är mindre än 0,9 meter (3 ft).

Läget Free (Fridykning) har följande inställningar:

Djupmeddelanden

Du kan definiera upp till fem oberoende djupmeddelanden t ex för att uppmana dig att starta fritt fall eller munfyllning. Varje meddelande har ett definierat djup och kan slås på eller stängas av.

När du når meddelandedjupet blinkar bakgrundsbelysningen och ljudlarmet för låg prioritet ljuder.

Så här definierar du djupmeddelanden:

 1. I läge Free (Fridykning) håller du DOWN nedpressad.
 2. Tryck på SELECT för att ange inställningar för Depth Notify (Djupmeddelande).
 3. Skrolla genom meddelandena med DOWN eller UP och skriv in ett meddelande med SELECT.
 4. Tryck på DOWN eller UP för att slå på eller stänga av meddelandet och bekräfta sedan med SELECT.
 5. Justera djupet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
 6. Skrolla till nästa meddelande som ska ändras eller tryck på MODE för att avsluta.

Timer för ytnedräkning

Du kan använda timern för ytnedräkning när du fridyker för att hjälpa till att förbereda dig för nästa dyk. Suunto D4f startar nedräkningen så fort du når 1,2 m (4 ft).

Så här ställer du in nedräkningstimern:

 1. I läget Free (Fridykning) håller du DOWN nedtryckt
 2. Tryck på UP och skrolla till Surf. Time Notify (Ytan – meddelande om tid).
 3. Tryck på DOWN eller UP för att slå på timern och bekräfta sedan med SELECT.
 4. Justera nedräkningens varaktighet med DOWN eller UP och bekräfta sedan med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning