Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Displayens tillstånd och vyer

Suunto D4f har tre huvudlägen: time (tid), dive (dykning) and memory (minne). Byt läge genom att trycka på MODE.

Om inte läget Dive (dykning) stängts av växlar Suunto D4f automatiskt till läget dive om du är mer än 1,2 m (4 ft) under vatten.

change modes D4f

Tid- och dyklägen har olika vyer i bottenraden och du kan skrolla igenom dessa med DOWN och UP.

Innehållsförteckning