Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Gabay sa User - 1.2

Compass

Suunto Ambit3 Vertical ay may digital na compass na nagbibigay sa iyo ng kakayahang i-orient ang iyong sarili ayon sa magnetic na hilaga. Ang compass ay tilt-compensated (pagpapalagay sa pagkatagilid) ay nagbibigay sa iyo ng mga tumpak na reading kahit na hindi naka-level nang pahalang ang compass.

Maaari mong ipakita/itago ang display ng compass mula sa start menu sa ilalim ng DISPLAYS(MGA DISPLAY) » Compass(Campass). Magpapalit-palit gamit ang Next.

Kabilang sa display ng compass ang sumusunod na impormasyon:

 • gitnang row: heading ng compass sa degrees
 • ibabang row: palitan ang view sa kasalukuyang heading sa pamamagitan ng mga cardinal na numero, upang orasan o i-empty sa pamamagitan ng View

compass Ambit3

Lilipat ang compass sa power saving mode pagkalipas ng isang minuto. Muling i-activate ito gamit ang Start Stop.

Pagka-calibrate sa compass

Kung hindi mo pa nagagamit dati ang compass, kailangan mo muna itong i-calibrate. Ikutin at ikiling ang relo sa iba't ibang direksyon hanggang sa mag-beep ito, na nagsasaad na tapos na ang pagka-calibrate.

calibrating compass

Kung nai-calibrate mo na ang compass at gusto mong i-recalibrate itong muli, maaari mong buksan ang opsyon sa pag-calibrate sa menu ng mga opsyon.

Kung matagumpay ang pagka-calibrate, makikita ang salitang Calibration successful (Tagumpay ang pagka-calibrate). Kung hindi matagumpay ang pagka-calibrate, makikita ang salitang Calibration failed (Di-tagumpay ang pagka-calibrate). Upang muling subukan ang pagka-calibrate, pindutin ang Start Stop.

Upang manu-manong masimulan ang pagka-calibrate sa compass:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Piliin ang GENERAL (PANGKALAHATAN) gamit ang Next.
 3. Mag-scroll papunta sa Compass (Compass) gamit ang Light Lock at pumili gamit ang Next.
 4. Pindutin ang Next upang piliin ang Calibration (Pagka-calibrate).

Pagse-set ng deklinasyon

Upang matiyak ang tamang reading ng compass, mag-set ng tumpak na value ng deklinasyon.

Ang mga mapang papel ay nakaturo sa totoong hilaga. Ang mga compass naman ay nakaturo sa magnetic na hilaga – isang rehiyon sa itaas ng Lupa kung saan humihila ang mga magnetic field ng Lupa. Dahil wala sa parehong lokasyon ang magnetic na Hilaga at totoong Hilaga, dapat mong i-set ang value ng deklinasyon sa iyong compass. Ang anggulo sa pagitan ng magnetic at totoong hilaga ay ang iyong value ng deklinasyon.

Lumilitaw ang value ng deklinasyon sa karamihan ng mga mapa. Nagbabago taun-taon ang lokasyon ng magnetic na Hilaga, kaya ang pinakatumpak at napapanahong value ng deklinasyon ay maaaring makuha sa internet (halimbawa sa www.magnetic-declination.com).

Gayunman, ang mga orienteering map ay iginuguhit kaugnay ng magnetic na hilaga. Ang ibig sabihin nito ay kapag gumagamit ka ng mga orienteering map kailangan mong i-off ang pagtatama sa value ng deklinasyon sa pamamagitan ng pagse-set sa value ng deklinasyon sa 0 degrees.

Upang i-set ang value ng deklinasyon:

 1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next upang pumasok sa general(pangkalahatan).
 3. Mag-scroll sa Compass(Compass) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
 4. Mag-scroll sa Declination(Deklinasyon) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
 5. I-off ang deklinasyon sa pamamagitan ng pagpili sa (–), o piliin ang W(K) (kanluran) o E(S) (silangan).
 6. I-set ang value ng deklinasyon gamit ang Start Stop o Light Lock.
 7. Pindutin Next upang i-accept ang isang setting.

setting declination Ambit3

TIP:

Maaari ka ring makapasok sa mga setting ng compass sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa View sa Compass mode.

Pagse-set ng bearing lock

Maaari mong markahan ang direksyon tungo sa iyong target na kaugnay ng Hilaga gamit ang bearing lock na feature.

Para i-lock ang bearing:

 1. Kapag aktibo ang compass, hawakan ang relo sa iyong harapan at umikot papunta sa target mo.
 2. Pindutin ang Back Lap para i-lock ang kasalukuyang degree na ipinapakita sa relo bilang bearing mo.
 3. Sinasabi ng tatsulok na walang laman ang naka-lock na bearing alinsunod sa indicator ng Hilaga (solid na tatsulok).
 4. Pindutin ang Back Lap upang i-clear ang bearing lock.

setting bearing lock Ambit3

PAALALA:

Habang ginagamit ang compass sa mode na ehersisyo, ang Back Lap na button ay magla-lock lang at maki-clear ang bearing. Lumabas mula sa compass view para makapag-lap gamit ang Back Lap.

Table of Content