Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Gabay sa User - 1.2

Mga POD at HR na sensor

I-pair ang iyong Suunto Ambit3 Vertical sa Bluetooth® Smart compatible bike, foot at Power POD upang makatanggap ng dagdag na impormasyon sa panahon ng pag-eehersisyo. Maaari kang mag-pair ng hanggang sa limang POD nang sabay-sabay:

 • tatlong bike POD, ang mga ito ay maaaring bilis, distansya at/o cadence bike POD, ngunit isa lang ang maaaring ikonekta sa bawat pagkakataon
 • isang foot POD
 • isang power POD

Ang Suunto Smart Sensor na kasama sa package ng iyong Suunto Ambit3 Vertical ay naka-pair na. Kailangan lamang ang pagpe-pair kung gusto mong gumamit ng ibang Bluetooth Smart compatible na heart rate sensor.

Pagpe-pair ng mga POD at HR na sensor

Maaaring mag-iba-iba ang pamamaraan ng pagpe-pair, depende sa POD o uri ng heart rate (HR) sensor. Mangyaring sumangguni sa gabay ng gumagamit para sa device na iyong pine-pair sa iyong Suunto Ambit3 Vertical bago magpatuloy.

Upang i-pair ang POD o heart rate sensor:

 1. I-activate ang POD o heart rate belt. Kung ikaw ay nagpe-pair Suunto Smart Sensor, tingnan ang Pagsusuot ng Suunto Smart Sensor.
 2. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
 3. Mag-scroll sa Pair(I-pair) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
 4. I-scroll ang mga option gamit ang Start Stop at Light Lock at pindutin ang Next upang piliin ang POD o hear rate sensor na ipe-pair.
 5. Hawakan ang iyong Suunto Ambit3 Vertical nang malapit sa iyong device na iyong pine-pair at hintayin ang Suunto Ambit3 Verticalna magbigay notipikasyon na tagumpay ang pagpe-pair. Kung mabigo ang pagpe-pair, pindutin ang Start Stop para muling subukan, o ang Light Lock para bumalik sa setting ng pagpe-pair.

pairing pod Ambit3

Kung ikaw ay magpe-pair ng power POD, maaaring kailanganin mong magtukoy ng dagdag na parameter sa iyong Suunto Ambit3 Vertical. Kasama sa mga ito ang, ngunit hindi limitado sa:

 • Left crank(Left crank) o Right crank(Right crank)
 • Left pedal(Left pedal) or Right pedal(Right pedal)
 • Rear dropout(Rear dropout)
 • Chainstay(Chainstay)
 • Rear wheel(Rear wheel) o Rear hub(Rear hub)

Paggamit sa foot POD

Kapag gumagamit ng foot POD, awtomatikong naka-calibrate ang POD sa pamamagitan ng GPS sa maiikling agwat habang nag-eehersisyo. Ngunit, palaging mananatiling pagmumulan ng bilis at distansya ang foot POD kapag ito ay na-pair at aktibo para sa nasabing sport mode.

Default lang ang awtomatikong pagka-calibrate ng foot POD. Maaari itong i-off sa menu ng mga opsyon ng sport mode sa ilalim ng Activate(I-activate), kung naka-pair ang foot POD at kung ito ay ginagamit para sa napiling sport mode.

Para sa mas tumpak na sukat ng bilis at distansya, maaari mong manu-manong i-calibrate ang foot POD. Isagawa ang pag-calibrate sa isang distansyang may tumpak na sukat, halimbawa, sa isang 400 metro na runing track.

Upang i-calibrate ang foot POD sa Suunto Ambit3 Vertical:

 1. Ikabit ang foot POD sa iyong sapatos. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang user guide para sa foot POD na ginagamit mo.
 2. Pumili ng sport mode (halimbawa Running(Pagtakbo)) sa start menu.
 3. Simulang tumakbo sa iyong karaniwang bilis. Kapag nakalampas ka na sa starting line, pindutin ang Start Stop upang simulan ang pagre-record.
 4. Tumakbo sa distansyang 800–1000 metro (mga 0.500–0.700 milya) sa iyong karaniwang bilis (halimbawa, dalawang lap sa isang 400 metrong track).
 5. Pindutin ang Start Stop kapag narating mo na ang finish line upang pansamantalang ihinto ang pagre-record
 6. Pindutin ang Back Lap para ihinto ang pagre-record. Pagkatapos na ihinto ang pag-eehersisyo, i-save ang log sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop. Kung ayaw mong i-save ang log, pindutin ang Light Lock. Mag-scroll gamit ang Next sa mga buod na view, hanggang sa makaabot ka sa buod ng distansya. Itama ang distansyang ipinapakita sa display sa aktwal na distansya na tinakbo mo gamit ang Start Stop at Light Lock. Kumpirmahin gamit ang Next.
 7. Kumpirmahin ang pagka-calibrate sa POD sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop. Na-calibrate na ang iyong foot POD.
PAALALA:

Kung ang koneksyon ng Foot POD ay hindi stable sa panahon ng ehersisyo ng pag-calibrate, maaaring hindi mo maia-adjust ang distansiya sa buod ng distansiya. Siguruhin na maayos na nakakabit ang foot POD ayon sa mga tagubilin at subukang muli.

Kung tumatakbo ka nang walang foot POD, maaari mo pa ring makuha ang cadence ng pagtakbo mula sa pulso mo. Ang sinukat na cadence ng pagtakbo mula sa pulso ay ginagamit kasama ng FusedSpeed (tingnan ang Ang FusedSpeed) at palaging naka-on para sa mga espesipikong sport mode kasama ang pagtakbo, trail running, treadmill, orienteering at track and field.

Kung may makikitang foot POD sa pagsisimula ng isang pag-eehersisyo, ang cadence ng pagtakbo na nasukat mula sa pulso ay matatabunan ng cadence ng foot POD.

Pag-calibrate sa mga power POD at slope

Suunto Ambit3 Vertical awtomatikong kina-calibrate ang iyong power POD kapag nahanap nito ang POD. Maaari mo ring i-calibrate nang manu-mano ang power POD anumang oras habang nag-eehersisyo.

Upang i-calibrate nang manu-mano ang isang power POD:

 1. Habang nasa isang sport mode ka, pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
 2. Huminto sa pagpidal at tanggalin ang iyong mga paa sa mga pidal.
 3. Mag-scroll sa Calibrate Power POD(I-calibrate ang Power POD) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.

Suunto Ambit3 Vertical sinisimulan ang pag-calibrate sa POD at ipinapakita kung nagtagumpay o nabigo ang pagka-calibrate. Ipinapakita ng nasa ibabang hanay ng display ang kasalukuyang frequency na ginagamit sa power POD. Ang naunang frequency ay ipinapakita sa mga parenthesis.

calibration ongoing Ambit3

Kung ang iyong power POD ay may tampok na auto zero, maaari mo itong i-on/i-off sa pamamagitan ng iyong Suunto Ambit3 Vertical.

Upang ilagay ang auto zero sa on/off:

 1. Pagkatapos makumpleto ang pagka-calibrate, pindutin ang Start Stop.
 2. I-set ang auto zero sa On/Off(Naka-on/Naka-off) gamit ang Light Lock at i-accept gamit ang Next.
 3. Maghintay hanggang makumpleto ang setting.
 4. Ulitin ang procedure kung mabigo ang setting o mawala ang power POD.

setting autozero

Maaari mong i-calibrate ang slope para sa mga power POD na gumagamit ng Crank Torque Frequency (CTF).

Upang i-calibrate ang slope:

 1. Pagkatapos makumpleto ang pagka-calibrate, pindutin ang Start Stop.
 2. Itakda ang tamang bilang ayon sa manwal ng iyong power POD gamit ang Light Lock at i-accept gamit ang Next.
 3. Maghintay hanggang makumpleto ang setting.
 4. Ulitin ang procedure kung mabigo ang setting o mawala ang power POD.

calibrating slope

Table of Content