Mga tunog at vibration
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Gabay ng Gumagamit - 1.0

Mga tunog at vibration

Mga tunog at vibration

Ginagamit ang mga alerto na tunog at vibration para sa mga notipikasyon, alarma at iba pang mahahalagang kaganapan. Parehong maaaring i-adjust nang magkahiwalay sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Tones/display (Mga tunog/display) » Tones (Mga Tunog) o Vibration (Vibration).

Para sa bawat uri ng alerto, maaari kang pumili mula sa mga sumusunod na opsyon:

  • All on (Naka-on lahat): iti-trigger ng lahat ng mga kaganapan ang mga tunog/vibration
  • All off (Naka-off lahat): walang mga kaganapan ang magti-trigger sa mga tunogvibration
  • Buttons off (Naka-off ang mga button): iti-trigger ang mga tunog/vibration ng lahat ng kaganapan maliban sa pagpindot sa mga button