Mga Ruta
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Gabay ng Gumagamit - 1.0

Mga Ruta

Makakagawa ka ng ruta sa Movescount, o makakapag-import ng rutang ginawa gamit ang ibang relo mula sa iyong computer patungong Movescount. Makakapag-record ka rin ng ruta gamit ang iyong Suunto Ambit3 Vertical at maa-upload ito sa Movescount (tingnan ang Pagre-record sa mga dinaanan).

Para magdagdag ng ruta:

 1. Magpunta sa www.movescount.com at mag-log in.
 2. Sa ilalim ng Plan & Create(Magplano at Gumawa), mag-browse sa Routes(Mga Ruta) upang maghanap at magdagdag ng mga umiiral nang ruta o mag-browse sa Route Planner(Planner ng Ruta) upang gumawa ng sarili mong ruta.
 3. I-sync ang iyong Suunto Ambit3 Vertical sa Movescount gamit ang Suunto Movescount App (manu-manong pasimulan ang pag-sync, tingnan ang Pagsi-sync sa mobile app) o sa pamamagitan ng paggamit sa Moveslink at ng kasamang USB cable.

Nade-delete din ang mga ruta sa Movescount.

Upang makapag-delete ng isang ruta:

 1. Magpunta sa www.movescount.com at mag-log in.
 2. Sa ilalim ng Plan & Create(Magplano at Gumawa), mag-browse sa Route Planner(Planner ng Ruta).
 3. Sa ilalim ng MY ROUTES(MGA RUTA KO), mag-click sa rutang gusto mong i-delete at i-click ang DELETE(I-DELETE).
 4. I-sync ang iyong Suunto Ambit3 Vertical sa Movescount gamit ang Suunto Movescount App (manu-manong pasimulan ang pag-sync, tingnan ang Pagsi-sync sa mobile app) o sa pamamagitan ng paggamit sa Moveslink at ng kasamang USB cable.

Pagna-navigate sa isang ruta

Mana-navigate mo ang isang ruta na nailipat mo sa iyong Suunto Ambit3 Vertical mula sa Suunto Movescount o ang isang track na naka-save sa iyong logbook.

Kung gagamitin mo ang compass sa unang pagkakataon, kailangan mo itong i-calibrate (tingnan ang Pagka-calibrate sa compass). Pakatapos i-activate ang compass, magsisimulang maghanap ang relo ng GPS signal. Pagkatapos makasagap ng GPS signal, makakapagsimula ka nang mag-navigate sa isang ruta.

Para mag-navigate sa isang ruta:

 1. Pindutin ang Start upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll papunta sa NAVIGATION (NAVIGATION) gamit ang Start Stop at pindutin ang Next.
 3. Pindutin ang Next upang makapasok sa Routes (Mga Ruta).
 4. Mag-scroll papunta sa ruta na gusto mong i-navigate gamit ang Start Stop o ang Light Lock at pindutin ang Next.
 5. Pindutin ang NEXT upang piliin ang Navigate (Mag-navigate). Naka-record ang lahat ng pagna-navigate. Kung may higit sa isang sport mode ang iyong relo, ipo-prompt ka na pumili ng isa.
 6. Piliin ang Forwards (Pasulong) o Backwards (Pabalik) upang piliin ang direksyon na gusto mong i-navigate (mula sa unang waypoint o sa huli).

route select direction

 1. Simulan ang pagna-navigate. Aabisuhan ka ng relo kapag papalapit ka na sa simula ng ruta.

route begin

 1. Aabisuhan ka ng relo kapag nakarating ka na sa destinasyon mo.
TIP:

Maaari ka ring magsimulang mag-navigate habang nagre-record ng isang aktibidad (tingnan ang Pagna-navigate habang nag-eehersisyo).

Sa panahon ng nabigasyon

Habang nagna-navigate, pindutin ang View upang mag-scroll sa mga sumusunod na view:

 1. View ng buong track na nagpapakita sa buong ruta
 2. Naka-zoom in na view ng ruta: bilang default, ang naka-zoom in na view ay nasa sukat na 100 m (0.06 mi), ngunit maaaring mas malaki ito kung malayo ka sa ruta. Maaari mong baguhin ang oryentasyon ng mapa ng naka-zoom in na view sa mga setting ng relos sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Map (Mapa). Ang mga opsyon ay:
 3. Heading up (Patungo sa itaas): Ipinapakita ang track nang nakaturo ang iyong patutunguhan paitaas.
 4. North up (Pataas sa hilaga): Ipinapakita ang track nang nakaturo paitaas sa hilaga.
 5. Paakyat na View ng profile

View ng buong track

Ipinapakita sa iyo ng view ng buong track ang sumusunod na impormasyon:

 • (1) arrow na tumutukoy sa iyong lokasyon at nakaturo sa direksyon na pinupuntahan mo.
 • (2) ang susunod na waypoint sa ruta
 • (3) ang una at huling waypoint sa ruta
 • (4) Ang pinakamalapit na POI ay ipinapakita bilang isang icon.
 • (5) sukat kung saan ipinapakita ang view ng buong track

fulltrack view

PAALALA:

Sa view ng buong track, ang hilaga ay laging paitaas.

View ng altitude profile

Ipinapakita sa iyo ng view ng altitude profile ang sumusunod na impormasyon:

 1. Kabuuang pag-akyat
 2. Real-time na profile na may tuldok-tuldok na patayong guhit na nagpapakita ng kasalukuyang posisyon.
 3. Natitirang pag-akyat

ascent profile Ambit3