Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Alarmy

V nabídce Alarmy hodinek můžete pod možností Nastavení nastavit různé adaptivní typy upozornění.

Můžete nastavit upozornění na východ a západ slunce a také upozornění na bouři.

Upozornění na východ a západ slunce

Upozornění na východ/západ slunce v hodinkách Suunto Vertical jsou adaptivní upozornění vycházející z vaší polohy. Místo určení pevného času nastavujete upozornění podle toho, jak dlouho před východem či západem slunce chcete být upozorněni.

Časy východu a západu slunce jsou určeny pomocí GPS, hodinky tedy vycházejí z údajů systému GPS při jeho posledním použití.

Postup nastavení upozornění na východ/západ slunce:

  1. Na ciferníku dlouze stiskněte prostřední tlačítko, přejděte dolů a vyberte možnost Alarmy.
  2. Přejděte na upozornění, které chcete nastavit, výběr proveďte stisknutím prostředního tlačítka.

    Přepínač upozornění na východ/západ slunce S9PP

  3. Pomocí horního a spodního tlačítka nastavte, kolik hodin a minut před východem/západem slunce si přejete být upozorněni, potvrďte prostředním tlačítkem.

    Čas před západem/východem S9PP

  4. Stiskem prostředního tlačítka nastavení potvrdíte a opustíte.
TIP:

K dispozici je také ciferník zobrazující časy východu a západu slunce.

POZNÁMKA:

Časy východu a západu slunce a upozornění na nich závislá vyžadují určení polohy GPS. Pokud nejsou údaje GPS k dispozici, časy se nezobrazují.

Upozornění na bouři

Výrazný pokles tlaku vzduchu obvykle znamená, že se blíží bouře a je třeba vyhledat přístřešek. Když je aktivní funkce upozornění na bouři, hodinky Suunto Vertical upozorní zvukovým signálem a zobrazeným symbolem bouře, pokud tlak během tříhodinového intervalu poklesne o 4 hPa (0,12 inHg) či více.

Postup aktivace upozornění na bouři:

  1. Na ciferníku stiskněte dlouze prostřední tlačítko, přejděte na možnost Alarmy a stiskem prostředního tlačítka přejděte do nabídky.
  2. Přejděte na položku Upozornění na bouři a zapněte/vypněte ji stisknutím prostředního tlačítka.

Když se ozve zvukový signál upozornění na bouři, stiskem jakéhokoli tlačítka jej vypnete. Pokud žádné tlačítko nestisknete, bude upozornění aktivní po dobu jedné minuty. Symbol bouře zůstane na displeji do doby, kdy dojde ke stabilizaci povětrnostních podmínek (zpomalení poklesu tlaku).

Upozornění na bouři aktivní S9PP

Table of Content