Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Navigování v průběhu cvičení

Během záznamu cvičení se můžete nechat navigovat po trase nebo k místu zájmu.

Možnosti navigace budou přístupné pouze tehdy, když má používaný sportovní režim aktivní GPS. Je-li přesnost GPS ve sportovním režimu nastavená jako OK nebo Dobrá, změní se nastavení při výběru trasy nebo místa zájmu na Nejlepší.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu nebo místo zájmu v aplikaci Suunto a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim využívající GPS.
 3. Přejděte dolů a vyberte možnost Navigace.
 4. Tažením prstu nahoru/dolů nebo stiskem horního/spodního tlačítka vyberte požadovanou možnost navigace a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Vyberte trasu nebo místo zájmu pro navigování a stiskněte prostřední tlačítko. Pro zahájení navigace poté stiskněte horní tlačítko.
 6. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a spusťte záznam jako obvykle.

Během cvičení můžete tažením prstu doprava nebo stiskem prostředního tlačítka přejít na navigační displej, kde lze zobrazit zvolenou trasu nebo místo zájmu. Další informace o navigačním displeji viz Navigace k místu zájmu (POI) a Trasy.

Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka můžete na tomto displeji otevřít možnosti navigace. V možnostech navigace můžete například vybrat jinou trasu, jiné místo zájmu, zjistit souřadnice aktuální polohy, případně ukončit navigování výběrem možnosti Traťová stopa.

Najít cestu zpět

Pokud při záznamu aktivity používáte GPS, hodinky Suunto Vertical automaticky ukládají počáteční bod vašeho cvičení. Pomocí funkce Najít cestu zpět vás pak hodinky Suunto Vertical dovedou přímo do počátečního bodu.

SpuštěníNajít cestu zpět:

 1. Spusťte cvičení využívající GPS.
 2. Přejděte na navigační displej tažením prstu doleva nebo stisknutím prostředního tlačítka.
 3. Stisknutím spodního tlačítka otevřete nabídku zkratek.
 4. Přejděte na položku Najít cestu zpět a proveďte výběr klepnutím na obrazovku nebo stiskem prostředního tlačítka.

Na navigačním displeji se zobrazí navigační pokyny.

Displej Najít cestu zpět S9PP

Přichycení k trase

Ve městě je přesné určení polohy pomocí GPS obtížnější. Pokud si vyberete jednu z předdefinovaných tras a budete se jí řídit, hodinky budou GPS používat pouze k určení polohy na předdefinované trase, nikoli k vytváření nové. Zaznamenaná trasa bude totožná s trasou použitou pro běh.

Přichycení k trase S9PP

Postup použití funkce Drž se trasy v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu v aplikaci Suunto a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim využívající GPS.
 3. Přejděte dolů a vyberte možnost Navigace.
 4. Vyberte možnost Drž se trasy a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Vyberte trasu, kterou chcete použít, a stiskněte prostřední tlačítko.

Začněte cvičení jako obvykle a postupujte po zvolené trase.

Table of Content