Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Resetování hodinek

Všechny hodinky Suunto nabízejí dva způsoby resetu, kterými lze vyřešit různé problémy:

 • První z nich je soft reset neboli restart.
 • Druhou je hard reset neboli obnovení továrního nastavení.

Soft reset (restart):

Provedení restartu hodinek může pomoci v následujících situacích:

 • Zařízení nereaguje na stisky tlačítek, klepnutí na displej ani potažení prstem (dotyková obrazovka nereaguje).
 • Displej zamrzl nebo je prázdný.
 • Nefungují vibrace, např. při stisku tlačítek.
 • Hodinky nefungují, jak mají, např. hodinky nezaznamenávají tepovou frekvenci (LED optického snímače tepové frekvence neblikají), kompas nemůže dokončit proces kalibrace apod.
 • Krokoměr nepočítá kroky za den (poznámka: zaznamenané kroky se mohou v aplikaci objevit se zpožděním).
POZNÁMKA:

Restart ukončí a uloží jakékoli aktivní cvičení. Za normálních podmínek nebudou data cvičení ztracena. V ojedinělých případech může soft reset poškodit paměť zařízení.

Soft reset provedete tak, že stisknete a podržíte horní tlačítko po dobu 12 sekund a následně je uvolníte.

Existují konkrétní okolnosti, za kterých soft reset nemusí problém vyřešit a může být nutné provést druhý typ resetu. Jestliže výše uvedený postup nevyřešil problém s hodinkami, může pomoci hard reset.

Hard reset (tovární nastavení):

Tovární nastavení obnoví hodinky na výchozí nastavení z výroby. Veškerá data z hodinek budou odstraněna, včetně dat o cvičení, osobních údajů a nastavení, která nebyla synchronizována s aplikací Suunto. Po provedení hard resetu bude nutné znovu projít všechna úvodní nastavení hodinek Suunto.

Obnovení továrního nastavení hodinek lze provést v těchto situacích:

 • Zástupce zákaznické podpory Suunto vás o to požádal v rámci postupu odstraňování závad.
 • Soft reset nepomohl vyřešit daný problém.
 • Výdrž baterie vašeho zařízení je výrazně zkrácená.
 • Zařízení se nemůže připojit k GPS a jiné metody řešení problémů nepomohly.
 • Zařízení má potíže s připojením k zařízením Bluetooth (například chytré snímače nebo mobilní aplikace) a jiné metody řešení problémů nepomohly.

Obnovení továrního nastavení hodinek se provádí prostřednictvím Nastavení na hodinkách. Zvolte položku Obecné a přejděte dolů na možnost Reset nastavení. Během resetování budou všechna data v hodinkách vymazána. Reset spustíte výběrem možnosti Reset.

POZNÁMKA:

Obnovení továrního nastavení odstraní veškeré předchozí informace o párování. Chcete-li znovu provést proces párování pomocí aplikace Suunto, doporučujeme odstranit předchozí párování z aplikace Suunto a seznamu Bluetooth zařízení ve vašem telefonu – v nabídce Spárovaná zařízení.

POZNÁMKA:

Oba uvedené scénáře platí pouze pro nouzové situace. Neměli byste je provádět pravidelně. Jestliže potíže přetrvávají, doporučujeme obrátit se na zákaznickou podporu nebo odeslat hodinky do některého z našich autorizovaných servisních středisek.

Table of Content