Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Dotyková obrazovka a tlačítka

Hodinky Suunto Vertical mají dotykovou obrazovku a tři tlačítka. S jejich pomocí můžete procházet displeje a funkce.

Tažení prstu a klepnutí

 • tažení prstu nahoru nebo dolů slouží k posouvání obrazovky nebo nabídky
 • tažení prstu doprava a doleva slouží k přesunu zpět a vpřed na obrazovkách
 • tažením prstu doleva nebo doprava zobrazíte dodatečné obrazovky a podrobnosti
 • klepnutím zvolíte příslušnou položku
 • klepnutí slouží také pro zobrazení dodatečných informací

Horní tlačítko

 • stisknutím tlačítka se na obrazovce nebo v nabídce posunete směrem nahoru
 • dlouhým stisknutím při zobrazeném ciferníku otevřete nadefinovanou zkratku

Prostřední tlačítko

 • stisknutím zvolíte příslušnou položku
 • stisknutím a podržením tlačítka přejdete zpět do nabídky nastavení
 • stisknutím při zobrazeném ciferníku otevřete připnutý widget
 • dlouhým stisknutím při zobrazeném ciferníku otevřete nabídku nastavení

Spodní tlačítko

 • stisknutím se na obrazovce nebo v nabídce posunete směrem dolů
 • dlouhým stisknutím při zobrazeném ciferníku vstoupíte do ovládacího panelu

Při záznamu cvičení:

Horní tlačítko

 • stisknutím pozastavíte aktivitu (přístup k možnostem cvičení)
 • přidržením tlačítka měníte aktivitu

Prostřední tlačítko

 • stisknutím tlačítka měníte displeje
 • přidržením tlačítka se otevře kontextová nabídka

Spodní tlačítko

 • stisknutím tlačítka zaznamenáte kolo
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka

Table of Content