Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Offline mapy

Pomocí Suunto Vertical si můžete do hodinek stáhnout offline mapy, nechat telefon doma a orientovat se na trase pouze pomocí hodinek.

Než budete moci v hodinkách offline mapy používat, musíte v aplikaci Suunto nastavit bezdrátové připojení k síti a stáhnout do hodinek vybranou oblast mapy. Po dokončení stahování mapy obdržíte oznámení.

Podrobnější pokyny k nastavení bezdrátové sítě a stahování offline map v aplikaci Suunto jsou k dispozici zde.

Zobrazení mapy

Výběr offline map před cvičením:

 1. Vyberte sportovní režim využívající GPS.
 2. Přejděte dolů a vyberte možnost Mapa.
 3. Vyberte styl mapy, který chcete používat, a potvrďte prostředním tlačítkem.
 4. Přejděte nahoru a začněte cvičit jako obvykle.
 5. Přejděte na mapu stisknutím prostředního tlačítka.
POZNÁMKA:

Pokud je v nabídce mapy vybrána možnost Vyp., nezobrazí se žádná mapa, pouze traťová stopa.

Výběr offline map během cvičení:

 1. Přerušte cvičení stisknutím horního tlačítka.
 2. Vyberte Možnosti.
 3. Vyberte Mapa.
 4. Vyberte styl mapy, který chcete používat.
 5. Vraťte se zpět a pokračujte ve cvičení výběrem možnosti Obnovit.
 6. Přejděte na mapu stisknutím prostředního tlačítka.

Výběr offline map mimo dobu cvičení:

 1. Na ciferníku přejeďte prstem nahoru nebo stiskněte spodní tlačítko.
 2. Vyberte Mapa.
 3. Pro ukončení mapy přejeďte ze spodní části jejího zobrazení prstem nahoru nebo stiskněte spodní tlačítko.
 4. Přejděte dolů a vyberte možnost Konec.

Gesta na mapě

Horní tlačítko

 • Stisknutím tohoto tlačítka provedete přiblížení
 • Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka provedete oddálení

Spodní tlačítko

 • Stisknutím tohoto tlačítka otevřete možnosti navigace

Tažení prstem a klepnutí (pokud je tato možnost zapnuta)

 • Přesuňte mapu klepnutím a přetáhnutím (pokud se nedotknete obrazovky po dobu 5 sekund, mapa se vrátí do vaší aktuální polohy)
 • Klepnutím mapu soustředíte kolem zvolené oblasti
 • Posouvejte mapu krátkým přejetím prstem

Table of Content