Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Intervalový trénink

Intervalové tréninky jsou běžnou formou tréninku, skládají se z opakovaných sérií cvičení s vysokou a s nízkou intenzitou. V hodinkách Suunto Vertical můžete definovat pro každý sportovní režim vlastní intervalový trénink.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování intervalů zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka času pro regeneraci mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

POZNÁMKA:

Pokud používáte intervaly, nemůžete aktivovat navigaci.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Než spustíte záznam cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka přejděte dolů na položku Intervaly a klepněte na displej nebo stiskněte prostřední tlačítko.

  Nastavení intervalového tréninku S9PP

 2. Zapněte Intervaly a upravte nastavení popsané výše.

 3. Vraťte se zpět na počáteční zobrazení a začněte cvičit jako obvykle.

 4. Tažením prstu doleva nebo stiskem prostředního tlačítka přejděte na intervalový displej. Až budete připraveni začít s intervalovým tréninkem, stiskněte horní tlačítko.

  Zahájení intervalového tréninku S9PP

 5. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve, než provedete všechna opakování, ponechejte prostřední tlačítko stisknuté – tím otevřete možnosti sportovního režimu a vypnete Intervaly.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako obvykle. Například stisknutím horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení záznamu cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Table of Content