Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Automatické podsvícení

Podsvícení má tři funkce, které můžete nastavit: úroveň jasu (Jas), způsob aktivace podsvícení v pohotovostním režimu (Pohotovost) a to, zda se podsvícení aktivuje při zvednutí a otočení zápěstí (Probuzení zvednutím).

Funkce podsvícení lze upravit v nastavení na obrazovce Obecné » Displej.

  • Nastavení Jas určuje celkovou intenzitu podsvícení – Nízká, Střední nebo Vysoký.
  • Nastavení Pohotovost řídí jas obrazovky, když není zapnuto aktivní podsvícení (např. vyvolané stisknutím tlačítka). Pohotovostlze zapínat či vypínat:
    • Zap.: Podsvícení v pohotovostním režimu je zapnuté nepřetržitě.
    • Vyp.: Podsvícení v pohotovostním režimu je vypnuté.

Funkce Probuzení zvednutím aktivuje podsvícení, když zvednete zápěstí, abyste se podívali na hodinky. Funkce Probuzení zvednutím nabízí tři možnosti:

  • Vysoký: Zvednutím zápěstí se aktivuje podsvícení s vysokou intenzitou
  • Nízká: Zvednutím zápěstí se aktivuje podsvícení s nízkou intenzitou. Všimněte si, že tato intenzita je stejná jako intenzita podsvícení v pohotovostním režimu, tj. pokud je podsvícení v pohotovostním režimu nastaveno na ZAPNUTO, zvednutím zápěstí se podsvícení nezmění.
  • Vyp.: Zvednutí zápěstí neaktivuje žádnou funkci
POZNÁMKA:

Podsvícení můžete také nastavit tak, aby bylo zapnuté neustále. Nepřetržité podsvícení zapnete tak, že na ciferníku dlouze stisknete spodní tlačítko pro přechod do možnosti Ovládací panel, přejdete na Podsvícení a přepnete příslušný přepínač.

Table of Content