Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Automatické podsvietenie

Podsvietenie má tri funkcie, ktoré môžete upraviť: úroveň jasu (Brightness), spôsob aktivovania podsvietenia v pohotovostnom režime (Standby) a či sa podsvietenie aktivuje pri zdvihnutí a otočení zápästia (Raise to wake).

Funkcie podsvietenia je možné upraviť v nastaveniach v položke General » Display.

  • Nastavenie Brightness určuje celkovú intenzitu podsvietenia; Low, Medium alebo High.
  • Nastavenie Standby ovláda jas obrazovky, keď nie je zapnuté žiadne aktívne podsvietenie (napr. aktivované stlačením tlačidla). Standbymožno zapnúť alebo vypnúť:
    • On: Podsvietenie v pohotovostnom režime je neustále zapnuté.
    • Off: Podsvietenie v pohotovostnom režime je vypnuté.

Funkcia Raise to wake aktivuje podsvietenie, keď zdvihnete zápästie, aby ste sa pozreli na hodinky. Tri možnosti pre Raise to wake sú:

  • High: Po zdvihnutí zápästia sa aktivuje podsvietenie s výškou intenzitou
  • Low: Po zdvihnutí zápästia sa aktivuje podsvietenie s nízkou intenzitou. Upozorňujeme, že táto intenzita je rovnaká ako v pohotovostnom režime, t. j. ak je podsvietenie v pohotovostnom režime zapnuté, po zdvihnutí zápästia sa podsvietenie nezmení.
  • Off: Po zdvihnutí zápästia sa nič nestane
POZNÁMKA:

Pozadie môžete nastaviť aj tak, aby bolo stále zapnuté. Dlhým stlačením dolného tlačidla na ciferníku otvorte Control panel a prejdite na položku Backlight a prepnutím prepínača nastavte vynútené zapnutie podsvietenia.

Table of Content