Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Budíky

V ponuke Alarms ciferníka v časti Settings môžete nastaviť rôzne prispôsobiteľné typy budíkov.

Upozornenie môžete nastaviť samostatne pre východ a západ Slnka a tiež pre výstrahu pred búrkou.

Upozornenie na východ a západ Slnka

Upozornenia na východ/západ Slnka v hodinkách Suunto 9 Peak Pro sú prispôsobiteľné a závisia od vašej polohy. Namiesto nastavenia pevného času nastavíte, ako dlho vopred chcete dostať upozornenie pred samotným východom alebo západom Slnka.

Časy východu a západu Slnka sa stanovujú pomocou GPS, takže hodinky sa spoliehajú na údaje GPS pri poslednom jeho použití.

Nastavenie upozornení na východ/západ Slnka:

  1. Na ciferníku dlho stlačte stredné tlačidlo a prejdite nadol na položku Alarms a vyberte ju.
  2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete nastaviť, a vyberte ho stlačením stredného tlačidla.

    Prepínanie upozornenia na východ/západ slnka S9PP

  3. Nastavte požadované hodiny a minúty pred východom/západom Slnka tak, že pomocou horného a dolného tlačidla prejdete nahor/nadol a výber potvrdíte stredným tlačidlom.

    Čas do západu/východu slnka S9PP

  4. Stlačením stredného tlačidla výber potvrďte a položku zatvorte.
TIP:

K dispozícii je aj ciferník, ktorý zobrazuje čas východu a západu slnka.

POZNÁMKA:

Čas východu a západu Slnka a upozornenia vyžadujú zisťovanie GPS. Kým nie sú k dispozícii údaje GPS, tieto časy sú prázdne.

Výstraha pred búrkou

Veľmi prudký pokles barometrického tlaku zvyčajne znamená, že sa blíži búrka a mali by ste hľadať úkryt. Keď je aktívna výstraha pred búrkou, v hodinkách Suunto 9 Peak Pro zaznie alarm a zobrazí sa ikona búrky, keď tlak počas 3 hodín poklesne o 4 hPa alebo viac.

Postup aktivácie funkcie výstrahy pred búrkou:

  1. Na ciferníku dlho stlačte stredné tlačidlo a prejdite na položku Alarms a otvorte ju stlačením stredného tlačidla.
  2. Prejdite na položku Storm alarm a zapnite/vypnite ju stlačením stredného tlačidla.

Keď sa ozve výstraha pred búrkou, zrušíte ju stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, výstraha bude trvať jednu minútu. Ikona búrky zostane na displeji, kým sa poveternostné podmienky nestabilizujú (pokles tlaku sa spomalí).

Aktívna výstraha pred búrkou S9PP

Table of Content