Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Hlasové informácie

Počas cvičenia môžete získavať cenné hlasové informácie. Tieto informácie vám pomôžu sledovať pokrok a poskytnú vám užitočné indikátory podľa toho, ktoré informačné možnosti ste si zvolili. Hlasové informácie vychádzajú z telefónu, preto si musíte spárovať hodinky s aplikáciou Suunto.

Ak chcete aktivovať hlasové informácie pred cvičením:

  1. Pred začiatkom cvičenia prejdite nadol a vyberte položku Voice feedback.
  2. Zapnite položku Voice feedbackfrom app.
  3. Prejdite nadol a vyberte, ktoré hlasové informácie chcete aktivovať zapnutím/vypnutím prepínačov.
  4. Prejdite späť a začnite cvičiť ako zvyčajne.

Váš telefón vám teraz bude počas cvičenia prinášať hlasové informácie podľa toho, ktoré hlasové informácie ste si aktivovali.

Ak chcete aktivovať hlasové informácie počas cvičenia:

  1. Stlačením horného tlačidla cvičenie pozastavíte.
  2. Vyberte možnosť Options.
  3. Prejdite nadol a vyberte položku Voice feedback.
  4. Zapnite položku Voice feedbackfrom app.
  5. Prejdite nadol a vyberte, ktoré hlasové informácie chcete aktivovať zapnutím/vypnutím prepínačov.
  6. Prejdite späť a pokračujte v cvičení.

Table of Content