Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Navigácia kurzu

Navigácia kurzu je funkcia, ktorú môžete používať vonku na sledovanie cieľovej cesty k miestu, ktoré vidíte alebo ste našli na mape. Túto funkciu môžete používať samostatne ako kompas alebo spoločne s papierovou mapou.

Ak počas nastavovania smeru nastavíte cieľovú vzdialenosť a nadmorskú výšku, hodinky môžete použiť na navigáciu do danej cieľovej polohy.

Navigácia kurzu S9PP

Používanie funkcie navigácie kurzu počas cvičenia (k dispozícii len pre vonkajšie aktivity):

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo Navigation.
 2. Vyberte možnosť Bearing.
 3. Ak je to potrebné, nakalibrujte kompas podľa pokynov na obrazovke.
 4. Namierte modrú šípku na obrazovke smerom na cieľovú polohu a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Ak nepoznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku No.
 6. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nastavený kurz.
 7. Ak poznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku Yes.
 8. Zadajte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe.
 9. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nastavený kurz.

Používanie navigácie kurzu bez cvičenia:

 1. Prejdite na položku Compass potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla na ciferníku.
 2. Na spodnej strane displeja navigácie potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť Bearing navigation.
 4. Ak je to potrebné, nakalibrujte kompas podľa pokynov na obrazovke.
 5. Namierte modrú šípku na obrazovke smerom na cieľovú polohu a stlačte stredné tlačidlo.
 6. Ak nepoznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku No a nasledujte modrú šípku k polohe.
 7. Ak poznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku Yes.
 8. Zadajte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe a nasledujte modrú šípku k polohe. Na displeji sa bude zobrazovať aj zostávajúca vzdialenosť a nadmorská výška k danej polohe.
 9. Nový kurz nastavíte potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla.
 10. Navigáciu ukončíte stlačením horného tlačidla.

Table of Content