Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Miesta záujmu

Bod záujmu, teda POI, je špeciálne miesto, napríklad kemping alebo výhľad pozdĺž trasy, ktoré si môžete uložiť a neskôr k nemu navigovať. Body POI môžete vytvárať v aplikácii Suunto z mapy, pričom sa nemusíte nachádzať na danom mieste POI. Vytvorenie bodu POI v hodinkách sa vykonáva uložením aktuálnej polohy.

Každý POI definujú:

 • Názov POI
 • Typ POI
 • Dátum a čas vytvorenia
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná dĺžka
 • Nadmorská výška

V hodinkách možno uložiť maximálne 250 bodov POI.

Pridanie a vymazanie bodov POI

Do hodiniek možno pridať POI pomocou aplikácie Suunto alebo uložením aktuálnej polohy do hodiniek.

Ak ste s hodinkami vonku a narazíte na miesto, ktoré chcete uložiť ako POI, môžete ho pridať priamo do hodiniek.

Pridanie POI pomocou hodiniek:

 1. Potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo a vyberte Compass.
 2. Na spodnej strane displeja navigácie potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť Your location a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Počkajte, kým sa v hodinkách aktivuje GPS a vyhľadá sa vaša poloha.
 5. Keď hodinky zobrazia vašu zemepisnú výšku a šírku, stlačením horného tlačidla uložte svoju polohu ako bod POI a vyberte typ bodu POI.
 6. Názov bodu POI je predvolene rovnaký ako typ bodu POI (s príslušným poradovým číslom). Názov môžete upraviť neskôr v aplikácii Suunto.

Vymazanie bodov POI

Bod POI môžete odstrániť vymazaním bodu POI zo zoznamu bodov POI v hodinkách alebo v aplikácii Suunto.

Vymazanie bodu POI v hodinkách:

 1. Potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo a vyberte položku Compass.
 2. Na spodnej strane displeja navigácie potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť POIs a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na bod POI, ktorý chcete odstrániť z hodiniek, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Prejdite na koniec podrobností a vyberte položku Delete.

Keď z hodiniek vymažete POI, neodstráni sa natrvalo.

Ak chcete POI natrvalo vymazať, je potrebné ho vymazať v aplikácii Suunto.

Navigácia k POI

Navigovať môžete k ľubovoľnému bodu POI, ktorý je v zozname POI v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigácii k bodu POI hodinky používajú plný výkon GPS.

Navigácia k POI:

 1. Potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo a vyberte Compass.
 2. Na spodnej strane displeja navigácie potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť POIs a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na bod POI, ku ktorému chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Vyberte položku Start exercise, ak chcete POI použiť na cvičenie, alebo položku Navigate only, ak sa chcete iba navigovať k bodu POI.

  POZNÁMKA:

  Ak sa iba navigujete k bodu POI, v aplikácii Suunto sa nič neuloží ani nezaznamená.

 6. Keď kedykoľvek stlačíte dolné tlačidlo a vyberiete položku End navigation, navigácia sa zastaví.

Navigácia k POI má dve zobrazenia:

 • Zobrazenie POI s indikátorom smeru a vzdialenosťou k POI

Zobrazenie podrobností bodu POI na hodinkách S9PP

 • mapové zobrazenie zobrazujúce aktuálnu polohu vo vzťahu k POI a vašej ceste breadcrumb (trase, ktorú ste precestovali)

Zobrazenie mapy bodu POI na hodinkách S9PP

Potiahnutím doľava alebo doprava alebo stlačením stredného tlačidla možno prepínať medzi zobrazeniami.

TIP:

Keď ste v zobrazení POI, klepnutím na displej zobrazte v dolnom riadku ďalšie informácie, napríklad rozdiel nadmorskej výšky medzi aktuálnou polohou a POI a odhadovaný čas príchodu (ETA) alebo trasy (ETE).

V mapovom zobrazení sú ostatné body POI v blízkosti vyobrazené sivou farbou. Klepnutím na displej možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením. V podrobnom zobrazení upravíte úroveň zväčšenia stlačením stredného tlačidla a následným zväčšením alebo zmenšením pomocou horného a dolného tlačidla.

Počas navigácie môžete potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k detailom o POI a akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber POI, ku ktorému chcete navigovať, ako aj ukončenie navigácie.

Typy POI

V hodinkách Suunto 9 Peak Pro sú k dispozícii tieto typy POI:

Začiatok POIZačiatok
Koniec POIKoniec
Auto 1: POIAuto
Parkovanie: POIParkovanie
Domov: POIDomov
Budova: POIBudova
Hotel: POIHotel
Hostel: POIHostel
Ubytovanie: POIUbytovanie
Lôžko: POILôžko
Kemp: POIKemp
Tábor: POITábor
Táborák: POITáborák
Stanica prvej pomoci: POIStanica prvej pomoci
Pohotovosť POIPohotovosť
Vodné teleso: POIVodné teleso
Informácie o POIInformácie
Reštaurácia: POIReštaurácia
Jedlo: POIJedlo
Kaviareň: POIKaviareň
Jaskyňa: POIJaskyňa
Hora: POIHora
Vrch: POIVrch
Skala: POISkala
Útes: POIÚtes
Lavína: POILavína
Údolie: POIÚdolie
Kopec: POIKopec
Cesta: POICesta
Chodník: POIChodník
Rieka: POIRieka
Voda: POIVoda
Vodopád: POIVodopád
Pobrežie: POIPobrežie
Jazero: POIJazero
Chaluhový les: POIChaluhový les
Morská rezervácia: POIMorská rezervácia
Koralový útes: POIKoralový útes
Veľké ryby: POIVeľké ryby
Morské cicavce: POIMorské cicavce
Vrak: POIVrak
Miesto rybolovu: POIMiesto rybolovu
Pláž: POIPláž
Les: POILes
Lúka: POILúka
Pobrežie: POIPobrežie
Posed: POIPosed
Strela: POIStrela
Oškreté miesto: POIOškreté miesto
POI: Miesto s pachovou stopou jeleňovMiesto s pachovou stopou jeleňov
Vysoká zver: POIVysoká zver
Nízka zver: POINízka zver
Vták: POIVták
Odtlačky: POIOdtlačky
Križovatka: POIKrižovatka
Nebezpečenstvo: POINebezpečenstvo
Geocache: POIGeocache
Výhľad: POIVýhľad
Fotopasca: POIFotopasca

Table of Content