Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Formáty polohy

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi.

Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti Navigation (Navigácia) » Position format (Formát polohy).

Zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:

 • WGS84 Hd,d°
 • WGS84 Hd°m,m'
 • WGS84 Hd°m's,s

Ďalšie bežné dostupné formáty polohy zahŕňajú:

 • UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmernú prezentáciu horizontálnej pozície.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšírenie UTM a obsahuje označovač zóny siete, identifikátor pre 100 000 metrov štvorcových a číselné označenie polohy.

Suunto 9 Peak Pro podporuje aj tieto miestne formáty polohy:

 • BNG (Veľká Británia)
 • ETRS-TM35FIN (Fínsko)
 • KKJ (Fínsko)
 • IG (Írsko)
 • RT90 (Švédsko)
 • SWEREF 99 TM (Švédsko)
 • CH1903 (Švajčiarsko)
 • UTM NAD27 (Aljaška)
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nový Zéland)
POZNÁMKA:

Niektoré formáty polohy nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° severnej šírky a na juh od 80° južnej šírky alebo mimo krajiny, pre ktorú sú určené. Ak sa nachádzate mimo povolenej oblasti, súradnice vašej polohy sa na hodinkách nezobrazia.

Table of Content