Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Srdcová frekvencia

Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla v zobrazení ciferníka hodiniek prejdete na widget srdcovej frekvencie (HR).

widget srdcovej frekvencie Race

Widget srdcovej frekvencie poskytuje rýchle zobrazenie vašej srdcovej frekvencie a 12-hodinový graf vašej srdcovej frekvencie. Graf je vykreslený pomocou priemernej srdcovej frekvencie počas 24-minútových časových úsekov.

Minimálna srdcová frekvencia za posledných 12 hodín je dobrým ukazovateľom stavu zotavenia. Ak je vyššia než normálna, pravdepodobne ste sa ešte úplne nezotavili po poslednom tréningu.

Ak zaznamenávate cvičenie, hodnoty dennej srdcovej frekvencie odrážajú zvýšenú srdcovú frekvenciu a spotrebu kalórií z tréningu. Majte však na pamäti, že graf a údaje o spotrebe sú priemery. Ak sú špičkové hodnoty vašej srdcovej frekvencie počas cvičenia na úrovni 200 úderov za minútu, graf nezobrazuje túto maximálnu hodnotu, ale priemer za 24 minút, počas ktorých ste dosiahli najvyššiu hodnotu.

Widget hodnôt dennej srdcovej frekvencie je možné zobraziť až po aktivovaní funkcie dennej srdcovej frekvencie. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach v položke Activity.

Keď je táto funkcia zapnutá, hodinky pravidelne aktivujú optický snímač srdcovej frekvencie na kontrolu vašej srdcovej frekvencie. Mierne sa tým zvyšuje spotreba batérie.

Aktivácia nastavení srdcovej frekvencie

Po aktivovaní sa informácie o srdcovej frekvencii začnú zobrazovať až po 24 minútach.

Potiahnutím doprava alebo stlačením stredného tlačidla sa vrátite na zobrazenie ciferníka.

Table of Content