Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Resetovanie hodiniek

Všetky hodinky Suunto majú k dispozícii dva spôsoby resetovania na riešenie rôznych problémov:

 • prvý, mäkký reset, známy aj ako reštart.
 • druhý, tvrdý reset, známy aj ako obnova výrobných nastavení.

Mäkký reset (reštart):

Vykonanie reštartu na hodinkách môže pomôcť v nasledujúcich situáciách:

 • keď zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel, klepnutia ani potiahnutia (dotyková obrazovka nefunguje).
 • keď displej zamrzol alebo je prázdny.
 • keď nedochádza k vibrovaniu, napr. pri stláčaní tlačidiel.
 • keď funkcie hodiniek nefungujú podľa očakávaní, napr. hodinky nezaznamenávajú vašu srdcovú frekvenciu (LED diódy na optické meranie srdcovej frekvencie neblikajú), kompas nedokončuje proces kalibrácie atď.
 • keď počítadlo krokov vôbec nepočíta denný počet krokov (upozorňujeme, že zaznamenané kroky sa môžu v aplikácii zobraziť oneskorene).
POZNÁMKA:

Pri reštarte sa ukončí a uloží aktívne cvičenie. Za normálnych podmienok nedôjde k strate údajov o cvičení. Za vzácnych okolností môže mäkký reset spôsobiť problémy s poškodením pamäte.

Na 12 sekúnd stlačte a podržte horné tlačidlo a jeho uvoľnením vykonajte mäkký reset.

Za určitých podmienok nemusí mäkký reset tento problém vyriešiť a možno bude potrebné vykonať druhý spôsob resetovania. Ak vyššie uvedený postup nepomohol vyriešiť váš problém, možno pomôže tvrdý reset.

Tvrdý reset (obnova výrobných nastavení):

Obnova výrobných nastavení vráti predvolené hodnoty hodiniek. Z hodiniek sa vymažú všetky údaje vrátane údajov o cvičení, osobných údajov a nastavení, ktoré neboli synchronizované s aplikáciou Suunto. Po tvrdom resete musíte vykonať počiatočné nastavenie hodiniek Suunto.

Obnovu výrobných nastavení hodiniek môžete vykonať v nasledujúcich situáciách:

 • keď vás zástupca podpory zákazníkov Suunto požiada, aby ste tak urobili v rámci postupu riešenia problémov.
 • keď problém nevyriešil mäkký reset.
 • keď sa výrazne znížila výdrž batérie vášho zariadenia.
 • keď sa zariadenie nepripája k GPS a nepomohli ďalšie riešenia problémov.
 • keď má zariadenie problémy s pripojením k zariadeniam Bluetooth (napr. snímač Smart alebo mobilná aplikácia) a nepomohli ďalšie riešenia problémov.

Obnova výrobných nastavení hodiniek sa vykonáva cez položku Settings na hodinkách. Vyberte položku General a prejdite nadol na položku Reset settings. Všetky údaje sa počas resetovania z hodiniek odstránia. Resetovanie spustíte výberom položky Reset.

POZNÁMKA:

Pri obnove výrobných nastavení sa odstránia predchádzajúce informácie o párovaní, ktoré sa v hodinkách nachádzali. Ak chcete znova spustiť proces párovania pomocou aplikácie Suunto, odporúčame vám odstrániť predchádzajúce párovanie z aplikácie Suunto a funkcie Bluetooth telefónu – v časti Spárované zariadenia.

POZNÁMKA:

Obe predstavené situácie sa majú uskutočniť iba v prípade núdze. Nemali by sa uskutočňovať pravidelne. Ak problém pretrváva, odporúčame vám buď kontaktovať našu podporu zákazníkov, alebo poslať hodinky do niektorého z našich autorizovaných servisných stredísk.

Table of Content