Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Potápanie a mermaiding

Hodinky Suunto 9 Peak Pro možno používať aj pri potápaní a mermaidingu. Tieto dve aktivity patria medzi bežné športové režimy a vyberajú sa rovnako ako ostatné športové režimy; pozri Zaznamenanie cvičenia.

Hodinky Suunto 9 Peak Pro dokážu merať hĺbku až do 10 m. Sú však vodovzdorné až do hĺbky 100 m v súlade s normou ISO 22810.

Tieto športové režimy majú štyri displeje cvičenia, ktoré sa zameriavajú na údaje súvisiace s potápaním. Tieto štyri displeje cvičenia sú:

Povrch

DiveSpecificView 01

Navigácia

DiveSpecificView 02

Potápanie

DiveSpecificView 03

Pod vodou

DiveSpecificView 04

POZNÁMKA:

Dotyková obrazovka sa neaktivuje, keď sú hodinky pod vodou.

Predvoleným zobrazením pre Snorkeling a Mermaiding je zobrazenie Povrch. Pri zaznamenávaní cvičenia môžete prechádzať medzi rôznymi zobrazeniami stlačením stredného tlačidla.

Hodinky Suunto 9 Peak Pro automaticky prepínajú medzi stavom Povrch a Potápanie. Ak sa nachádzate hlbšie ako 1 m pod vodným povrchom, aktivuje sa zobrazenie Pod vodou.

Pri používaní režimu Snorkeling hodinky používajú na výpočet vzdialenosti GPS. Voda neprepúšťa signály GPS, preto sa hodinky musia pravidelne vynárať z vody, aby sa stanovila poloha GPS.

Meranie GPS je v tomto prostredí náročné, preto je dôležité, aby ste predtým, ako skočíte do vody, mali silný signál GPS. Na zabezpečenie dobrého zisťovania GPS by ste mali postupovať takto:

  • Pred potápaním synchronizujte hodinky s aplikáciou Suunto, aby sa GPS optimalizovalo s najnovšími údajmi z obiehajúcich satelitov.
  • Keď vyberiete režim Snorkeling, pred začiatkom aktivity počkajte aspoň tri minúty na súši. GPS tak získa čas potrebný na spoľahlivé stanovenie polohy.

    TIP:

    Pri potápaní vám odporúčame, aby ste nechali ruky spočívať na dolnej časti chrbta, čím dosiahnete účinný pohyb vo vode a optimálne meranie vzdialenosti.

VAROVANIE:

Hodinky Suunto 9 Peak Pro nie sú určené pre certifikovaných potápačov. Rekreačné potápanie môže vystaviť potápača hĺbke a podmienkam, ktoré majú tendenciu zvyšovať riziko dekompresnej choroby (DCS) a chýb, ktoré môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Trénovaní potápači by mali vždy používať potápačský počítač vyvinutý na potápačské účely.

Table of Content